Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Eritrotsitlar va leykotsitlar

Eritrotsitlar va leykotsitlar

Ushbu “Eritrotsitlar va leykotsitlar” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Avgust oyida paydo bo’lgan eritrosit qachon o’ladi.

#2. I qon guruhli rezus musbat odamning qoni eritrositlari (1) hamda plazmasi(2)tarkibida qaysimoddalaruchraydia. gemoglobin b. aglutinogen A c.aglutinin α d. glukoza e.suv f.gormon, antitelog.aglutinogenB h.agglutininβi.antigemofil omil j.antigen k. rezus omil

#3. Qonning eritrositlari va plazmasi tarkibida qanday moddalar borligi to`g`ri ko`rsatilgan javobni belgilang

#4. I qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillarbo‘ladi? 1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β; 5) rezus omil

#5. Faoliyati tugab bo‘lgan eritrotsitlar qayerda yemiriladi.

#6. Odam tanasidagi fagotsitozga layoqatli hujayralarni belgilang.

#7. II qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qandayoqsillarbo‘ladi? 1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 2) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β;5) rezus omil

#8. I qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qandayoqsillarbo‘ladi?1)gemoglobin;2) agglyutinogenA; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β; 5) rezus omil

#9. II qon guruhi tarkibini aniqlang.

#10. Organizmda eritrotsitlar qayerda saqlanadi ?

#11. O‘pka kapillarlarida gemoglobin kislorod bilan birikib nimani hosil qiladi

#12. II qon guruh qaysi guruhga qon berishi mumkin?

#13. Landshteyner rezus-omil moddasini qayerda aniqladilar?

#14. Kamqonlik kasalligi nima sababdan kelib chiqadi.

#15. Kislorod bilan to’yingan qon qanday rangda bo’ladi.

#16. Qon gruppalarining qaysi biriretsessiv holda irsiylanadi?

#17. Kislorodni to'qimalarga tashiydigan qonning shaklli elementi necha qismga bo’linadi

#18. Qon, limfa tomirlari devorida?

#19. O‘rtasi ikki tomondan yupqalashgan disk shaklidagi qizil rangli yadrosiz hujayralar.

#20. Qonning qizil rangi nimaga bog’liq.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.