Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Eritrotsitlar va leykotsitlar

Eritrotsitlar va leykotsitlar

Ushbu “Eritrotsitlar va leykotsitlar” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Landshteyner rezus-omil moddasini qayerda aniqladilar?

#2. Qon gruppalarining qaysi biriretsessiv holda irsiylanadi?

#3. I qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qandayoqsillarbo‘ladi?1)gemoglobin;2) agglyutinogenA; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β; 5) rezus omil

#4. Qonning eritrositlari va plazmasi tarkibida qanday moddalar borligi to`g`ri ko`rsatilgan javobni belgilang

#5. Qon, limfa tomirlari devorida?

#6. Organizmda eritrotsitlar qayerda saqlanadi ?

#7. Faoliyati tugab bo‘lgan eritrotsitlar qayerda yemiriladi.

#8. I qon guruhli rezus musbat odamning qoni eritrositlari (1) hamda plazmasi(2)tarkibida qaysimoddalaruchraydia. gemoglobin b. aglutinogen A c.aglutinin α d. glukoza e.suv f.gormon, antitelog.aglutinogenB h.agglutininβi.antigemofil omil j.antigen k. rezus omil

#9. Kamqonlik kasalligi nima sababdan kelib chiqadi.

#10. Avgust oyida paydo bo’lgan eritrosit qachon o’ladi.

#11. II qon guruh qaysi guruhga qon berishi mumkin?

#12. I qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillarbo‘ladi? 1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β; 5) rezus omil

#13. O‘rtasi ikki tomondan yupqalashgan disk shaklidagi qizil rangli yadrosiz hujayralar.

#14. II qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qandayoqsillarbo‘ladi? 1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 2) agglyutinogen B; 4) agglyutinin α, β;5) rezus omil

#15. Qonning qizil rangi nimaga bog’liq.

#16. O‘pka kapillarlarida gemoglobin kislorod bilan birikib nimani hosil qiladi

#17. Odam tanasidagi fagotsitozga layoqatli hujayralarni belgilang.

#18. Kislorodni to'qimalarga tashiydigan qonning shaklli elementi necha qismga bo’linadi

#19. II qon guruhi tarkibini aniqlang.

#20. Kislorod bilan to’yingan qon qanday rangda bo’ladi.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.