Ahamoniylar davlati

Ushbu “Ahamoniylar davlati” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

#1. Kir II qachon forslarni o’z hokimiyati ostida birlashtirgan edi?

#2. Elam davlatining poytaxti qaysi shaxar bo’lgan?

#3. Eron hududida qadim zamonlarda qaysi xalqlar yashashar edi?

#4. Kaspiy dengizdan janubi g’arbda joylashgan Midiyada qachon qabilalar ittifoqlari vujudga kelgan?

#5. Eron hududidagi qaysi davlatda jahondagi eng qadimiy yozuvlardan biri yaratilgan edi?

#6. Eron hududiga midiyaliklar va forslar qachon ko’chib kelib o’rnashganlar?

#7. Fors podsholigiga asos solgan shohlar qaysi suloladan bo’lganlar?

#8. Midiya davlati qachon va kimning hukmronligi davrida qudratli davlatga aylangan edi?

#9. Eron hududida Fors podsholigi qachon vujudga kelgan?

#10. Midiya davlati mil.avv.612-605-yillarda qaysi davlat bilan ittifoq bo’lib Ossuriyani bosib olgan?

#11. Elam davlati qachon vujudga kelgan?

#12. Fors podsholigiga kim asos solgan?

#13. Elam davlati qayerda vujudga kelgan edi?

#14. Fors viloyati Eronning qaysi tomonida joylashgan edi?

#15. Kir II qachon Armaniston, Midiya va Bobilni zabt etgan?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz. Tabriklaymiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Qayta urinib ko’ring.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.