Mesopotamiya sivilizatsiyalari

Ushbu “Mesopotamiya sivilizatsiyalari” deb nomlangan testda 18 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Mesopotamiya atamasi qanday ma’noni bildiradi?

#2. Mesopotamiyada savdoda nima pul sifatida ishlatilgan?

#3. Shumerlar qachon mixxatni ixtio etishgan edi?

#4. Mesopotamiya aholisining asosiy mashg’uloti qaysi soha edi?

#5. Mesopotamiya aholisi Kavkazorti va Eron o’lkalaridan donga ayriboshlab qanday mahsulotlar olib keltirishgan?

#6. Akkadlar qachon butun Mesopotamiyani egallab oladilar?

#7. Shumerlar Mesopotamiyaning qaysi qismini «shumer» deb ataganlar?

#8. Mesopotamiyada paydo bo’lgan shahar-davlatlarda xudo nomidan kimlar hukmdorlik qilardilar?

#9. Mesopotamiyada qachon shumerlar manzilgohlari vujudga kelgan?

#10. Mesopotamiyada vujudga kelgan-Yer yuzini butunlay suv bosishi to’g’risidagi rivoyatni aniqlang.

#11. Mesopotamiyaning qadimiy ibodatxonalari qanday atalgan?

#12. Mesopotamiyaga Suriyadan qanday mahsulot keltirilgan?

#13. Mesopotamiyada Shamash qanday xudo hisoblangan?

#14. Mesopotamiyada 550 grammga teng bo’lgan og’irlik o’lchovi qanday atalgan?

#15. Mesopotamiyada Uruk, Umma, Lagash, Ur shaharlari qachon vujudga kelgan?

#16. Mesopotamiya ahli nimani «hayot daraxti» deyishgan?

#17. Qadimgi yunonlar qayerni Mesopotamiya deb nomlashgan?

#18. Mesopotamiyaning qaysi qismida ko’chmanchi chorvadorlar – akkadlar o’rnashgan edi?

Testni tugatish

Natijalar

Tabriklaymiz. Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’tmadingiz. Qaytadan urinib ko’ring.