Eng qadimgi odamlar rivojining ilk bosqichlari

Ushbu “Eng qadimgi odamlar rivojining ilk bosqichlari” deb nomlangan testda 14 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan so’ng natijani izoh sifatida qoldirishni unutmang.

#1. Xitoy hududidan eng qadimgi davrda yashagan qaysi odam suyaklari topib tekshirilgan?

#2. Eng qadimgi kishilarning qaysi mashg’ulotlari o’zlashtiruvchi xo’jalik deb ataladi?

#3. Neandertal odam suyagi qayerdan topilgan?

#4. Hozirgi qiyofadagi odam-kromanyon suyaklari dastlab qayerdan topilgan?

#5. Avstrolopitek odam suyagi qayerdan topilgan?

#6. Qadimgi insonning fikrlash qobiliyati va tafakkurini o’zgarib borishiga nima sabab bo’lgan?

#7. Uchi bir tomonga qaratib o’tkirlangan qo’pol tosh qurollar arxeologiya fanida qanday nomlangan?

#8. Eng qadimgi odamlarning diniy e’tiqodlari bilan bog’liq qoya rasmlarining dastlabkilari qaysi davrga oid bo’lgan?

#9. Eng qadimgi odamlarning buyumlar omad keltirishiga yoki balo-qazoni bartaraf etishiga e’tiqod qilishi fanda qanday nomlanadi?

#10. Qoyatosh rasmlaridan eng qadimiylarini aniqlang?

#11. Buyuk muzlash davri qachon boshlangan?

#12. Teshiktosh g’oridan topilgan bola jasadi atrofiga arxar shoxlari qadab chiqilgan.Bu nima bilan bog’liq bo’lgan?

#13. O’rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari qaysi manzilgohdan topilgan?

#14. Odamni o’rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish fanda qanday ataladi?

#15. Indoneziyaning Yava orolidan eng qadimgi davrda yashagan qaysi odam suyagi topilgan?

#16. Qaysi omil eng qadimgi tasviriy san’at rivojlanishi uchun asos bo’lgan?

#17. Zinjantrop odam suyagi qayerdan topib tekshirilgan?

Testni tugatish

Natijalar

Tabriklaymiz. Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz qaytadan urinib ko’ring!