Bosh sahifa Tarix fanidan 6 sinf testlar Qadimgi tarix – sivilizatsiyaning boshlanishi 2 qism

Qadimgi tarix – sivilizatsiyaning boshlanishi 2 qism

Ushbu “Qadimgi tarix – sivilizatsiyaning boshlanishi 2 qism” deb nomlangan testda 20 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

#1. Yangi tosh davri qanday ataladi?

#2. Yunon tarixchisi va geografi Strabon qachon yashagan va qaysi asarni yozgan?

#3. Mezolit atamasining ma’nosi nima?

#4. Ibtidoiy to’da – bu...

#5. Ilk paleolit davri qaysi ming yilliklarni o’z ichiga oladi?

#6. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf qachon yashagan va qaysi asarni yozgan?

#7. Arxeologlar nima uchun insoniyat tarixi ibtidosini «tosh davri» deb atashadi?

#8. Matriarxat – davri haqida noto’g’ri tarifni aniqlang?

#9. «Tarixiy yilnomalar» asarini muallifi kim va u qachon yozilgan?

#10. Patriarxat – davri haqida noto’g’ri tarifni aniqlang.

#11. Urug’chilik tuzumi qachon nihoyasiga yetgan?

#12. Yunonlar qachondan yurtimizning aholisi, viloyatlari haqida ma’lumotlarga ega bo’lganlar?

#13. Insoniyat tarixida urug’ jamoalari ona tevaragida jipslashgan davr qanday ataladi?

#14. Eneolit atamasining ma’nosi nima?

#15. O’zbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o’rtasida keng madaniy aloqalar qachon boshlangan?

#16. Paleolit atamasining ma’nosi nima?

#17. Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich qanday nomlanadi?

#18. «Aleksandrning harbiy yurishlari» nomli asar muallifi kim va qachon yashagan?

#19. Ibtidoiy jamoa tuzumi – qanday davr?

#20. Odamzod ajdodlarining qadimiy yodgorliklari topilgan Sharqiy Afrikadagi Olduvay darasi(Tanzaniya) qaysi yillarga oid?

Testni tugatish

Results

Tabriklaymiz. Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz. Qaytadan urinib ko’ring.