Temir asriga o’tish davrida O’rta Osiyoning rivojlanishi

Ushbu “Temir asriga o’tish davrida O’rta Osiyoning rivojlanishi” deb nomlangan testda 18 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. «Avesto» ga ko’ra «dahyu» nima?

#2. Insonlar temirdan dastlab nima yasashda foydalanganlar?

#3. Mil.avv.1-mingyillikda O’rta Osiyoda axoli qaysi guruxlarga ajratilgan?

#4. Temirdan yasalgan bezaklar qaysi yodgorlikdan topilganini aniqlang.

#5. «Avesto» ga ko’ra katta patriarxal oila qanday atalgan?

#6. Qaysi davrda urug’ jamoasi o’rnini hududiy qo’shnichilik jamoasi egallay boshlagan?

#7. Harbiy-demokratiya qanday boshqaruv hisoblanadi?

#8. O’rta Osiyodan topilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlar qaysi asrga oid bo’lgan?

#9. Temir metalldan birinchi bo’lib qaysi xalq foydalana boshlagan?

#10. Insonlarda temirdan foydalanish imkoniyati qachon paydo bo’lgan?

#11. Qaysi davrdan jamiyat harbiy demokratiya qoidalariga asosan yashay boshlagan?

#12. Kichik Osiyoda xettlar temir metaldan qachon foydalana boshlaganlar?

#13. «Avesto» ga ko’ra «zantu» nima?

#14. O’rta Osiyoda ilk davlat birlashmalari qachon vujudga kelgan?

#15. «Avesto» ga ko’ra urug’ jamoasi qanday atalgan?

#16. «Avesto» ga ko’ra hududiy qo’shnichilik jamoasi qanday nomlangan?

#17. Ijtmioiy tuzum taraqqiyotini to’g’ri kema-ketligini aniqlang.1.davlat 2.urug’ jamoasi 3.qabila 4.hududiy qo’shnichilik jamoasi 5.urug’ 6.qabilalar ittifoqi

#18. «Avesto» ga ko’ra jamiyat qanday tizimda idora etilgani to’g’ri ketma-ketlikda berilgan javobni aniqlang.1.xalq yig’ilishi 2.oqsoqollar kengashi 3.qabilalar sardori 4.alohida tumanlar hukmdorlar 5.viloyatlarning hukmdorlari

Testni tugatish

Natijalar

Tabriklaymiz Siz testdan o’tdingiz. Keyingi testlarni yechishni unutmang.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Qaytadan urinib ko’ring.