Bosh sahifa Tarix fanidan 6 sinf testlar Temir asriga o’tish davrida O’rta Osiyoning rivojlanishi

Temir asriga o’tish davrida O’rta Osiyoning rivojlanishi

Ushbu “Temir asriga o’tish davrida O’rta Osiyoning rivojlanishi” deb nomlangan testda 18 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. O’rta Osiyodan topilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlar qaysi asrga oid bo’lgan?

#2. «Avesto» ga ko’ra «zantu» nima?

#3. «Avesto» ga ko’ra jamiyat qanday tizimda idora etilgani to’g’ri ketma-ketlikda berilgan javobni aniqlang.1.xalq yig’ilishi 2.oqsoqollar kengashi 3.qabilalar sardori 4.alohida tumanlar hukmdorlar 5.viloyatlarning hukmdorlari

#4. Temir metalldan birinchi bo’lib qaysi xalq foydalana boshlagan?

#5. Insonlar temirdan dastlab nima yasashda foydalanganlar?

#6. Qaysi davrda urug’ jamoasi o’rnini hududiy qo’shnichilik jamoasi egallay boshlagan?

#7. Ijtmioiy tuzum taraqqiyotini to’g’ri kema-ketligini aniqlang.1.davlat 2.urug’ jamoasi 3.qabila 4.hududiy qo’shnichilik jamoasi 5.urug’ 6.qabilalar ittifoqi

#8. Kichik Osiyoda xettlar temir metaldan qachon foydalana boshlaganlar?

#9. «Avesto» ga ko’ra urug’ jamoasi qanday atalgan?

#10. Insonlarda temirdan foydalanish imkoniyati qachon paydo bo’lgan?

#11. Qaysi davrdan jamiyat harbiy demokratiya qoidalariga asosan yashay boshlagan?

#12. Mil.avv.1-mingyillikda O’rta Osiyoda axoli qaysi guruxlarga ajratilgan?

#13. Harbiy-demokratiya qanday boshqaruv hisoblanadi?

#14. «Avesto» ga ko’ra katta patriarxal oila qanday atalgan?

#15. Temirdan yasalgan bezaklar qaysi yodgorlikdan topilganini aniqlang.

#16. «Avesto» ga ko’ra hududiy qo’shnichilik jamoasi qanday nomlangan?

#17. «Avesto» ga ko’ra «dahyu» nima?

#18. O’rta Osiyoda ilk davlat birlashmalari qachon vujudga kelgan?

Testni tugatish

Results

Tabriklaymiz Siz testdan o’tdingiz. Keyingi testlarni yechishni unutmang.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Qaytadan urinib ko’ring.