Bosh sahifa Tarix fanidan 6 sinf testlar Urug’chilik jamiyati

Urug’chilik jamiyati

Ushbu “Urug’chilik jamiyati” deb nomlangan testda 25 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan so’ng natijalarni izohda qoldirishni unutmang.

#1. Odam qaysi davrda kichik mehnat qurollari-mikrolitlar yasashni o’rgandilar?

#2. Mezolit davriga oid manzilgohlarning to'liq qatorini aniqlang.

#3. Qaysi davrdan insonlar paxsa imoratlar qurishni boshlaganlar?

#4. Inson qaysi davrda o’q-yoy yasashni o’rganib olgan?

#5. Turar joylar qurilishi qaysi davrda ixtiro qilingan?

#6. Qachondan urug’ jamoalari nafaqat Osiyo va Afrikada, balki Yevropa shimolida ham keng joylasha boshladilar?

#7. Insonlar qachondan taqinchoqlar yasay boshlaganlar?

#8. Qaysi davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgargan?

#9. Qachon odamlar takomillashgan kesuvchi, arralovchi, parmalovchi mehnat qurollari yasaydigan bo’lishgan?

#10. Insonlar sopol idishlar yasashni qaysi davrda kashf etishgan edi?

#11. Muzlik davri qachon poyoniga yetgan?

#12. Eng qadimgi odamlar qachondan urug’ jamoalariga ajralib chiqishgan?

#13. Mezolit davriga oid manzilgohlar O’zbekistonning qaysi hududlarida ko’plab uchraydi?

#14. Insonlar qachondan ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tgan?

#15. Kromanyon odam qaysi davrda yashagan?

#16. O’rta Osiyoda neolit davri qaysi -mingyilliklar bilan davrlashtiriladi?

#17. Inson qaysi davrda hayvonlarni qo’lga o’rgata boshlagan?

#18. Inson qaysi davrda sun’iy olov hosil qilishni o’rganib olgan edi?

#19. O’rta Osiyoning janubiy viloyatlarida aholi qachondan ziroatchilikka o’tganlar?

#20. Qaysi davrdan qabilalar o’troq turmush tarziga o’tib, doimiy turar joylar qura boshlaganlar?

#21. O’zbekistonda so'nggi paleolit davriga oid odam manzilgohlari topilgan hududlarni aniqlang.

#22. Mezolit davrida Old Osiyoda xo’jalikning qaysi tarmog’i vujudga kelgan?

#23. Mezolit davri qaysi -mingyilliklarni o’z ichiga oladi?

#24. Insonlar qaysi davrda toshga ishlov berishning silliqlash, sirlash va teshikchalar parmalashni qo’llay boshladilar?

#25. Kulolchilik va to’quvchilik hunarmandchiligi qaysi davrda ixtiro qilingan?

Testni tugatish

Results

Tabriklaymiz. Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Qaytadan urinib ko’ring.