Urug’chilik jamiyati

Ushbu “Urug’chilik jamiyati” deb nomlangan testda 25 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan so’ng natijalarni izohda qoldirishni unutmang.

#1. O’rta Osiyoda neolit davri qaysi -mingyilliklar bilan davrlashtiriladi?

#2. Mezolit davrida Old Osiyoda xo’jalikning qaysi tarmog’i vujudga kelgan?

#3. O’rta Osiyoning janubiy viloyatlarida aholi qachondan ziroatchilikka o’tganlar?

#4. Insonlar sopol idishlar yasashni qaysi davrda kashf etishgan edi?

#5. Eng qadimgi odamlar qachondan urug’ jamoalariga ajralib chiqishgan?

#6. Mezolit davriga oid manzilgohlar O’zbekistonning qaysi hududlarida ko’plab uchraydi?

#7. Qaysi davrdan insonlar paxsa imoratlar qurishni boshlaganlar?

#8. Qaysi davrdan qabilalar o’troq turmush tarziga o’tib, doimiy turar joylar qura boshlaganlar?

#9. Inson qaysi davrda o’q-yoy yasashni o’rganib olgan?

#10. Kromanyon odam qaysi davrda yashagan?

#11. Kulolchilik va to’quvchilik hunarmandchiligi qaysi davrda ixtiro qilingan?

#12. Insonlar qaysi davrda toshga ishlov berishning silliqlash, sirlash va teshikchalar parmalashni qo’llay boshladilar?

#13. Mezolit davriga oid manzilgohlarning to'liq qatorini aniqlang.

#14. Qachon odamlar takomillashgan kesuvchi, arralovchi, parmalovchi mehnat qurollari yasaydigan bo’lishgan?

#15. Odam qaysi davrda kichik mehnat qurollari-mikrolitlar yasashni o’rgandilar?

#16. Insonlar qachondan ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tgan?

#17. Turar joylar qurilishi qaysi davrda ixtiro qilingan?

#18. Insonlar qachondan taqinchoqlar yasay boshlaganlar?

#19. Mezolit davri qaysi -mingyilliklarni o’z ichiga oladi?

#20. Inson qaysi davrda hayvonlarni qo’lga o’rgata boshlagan?

#21. Qachondan urug’ jamoalari nafaqat Osiyo va Afrikada, balki Yevropa shimolida ham keng joylasha boshladilar?

#22. O’zbekistonda so'nggi paleolit davriga oid odam manzilgohlari topilgan hududlarni aniqlang.

#23. Qaysi davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgargan?

#24. Muzlik davri qachon poyoniga yetgan?

#25. Inson qaysi davrda sun’iy olov hosil qilishni o’rganib olgan edi?

Testni tugatish

Natijalar

Tabriklaymiz. Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Qaytadan urinib ko’ring.