Bosh sahifa Adabiyot fanidan 6 sinf testlar Ma’naviyat xazinasi

Ma’naviyat xazinasi

Ma’naviyat xazinasi mavzusida testlar to’plami. Ushbu testni yeching va bimingizni oshiring.

Testlarni yechib, izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov fikrlarining davomini toping? «Agar biz O‘zbekistonimizni dunyoga tarannum etmoqchi, uning qadimiy tarixi va yorug‘ kelajagini ulug‘lamoqchi, uni avlodlar xotirasida boqiy saqlamoqchi bo‘lsak, avvalambor...»

#2. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov «Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch» asarida adabiyotning inson hayotidagi o‘rni va ahamiyatiga alohida to‘xtalar ekan, adabiyotni insonshunoslik deb atalishini yoqlagan holda shoir va yozuvchilarning nima deb ta’riflanishi ham bejiz emasligini aytadi?

#3. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov quyidagi gapida nimalarni nazarda tutgan? «Insonni, uning ma’naviy olamini kashf etadigan yana bir qudratli vosita borki, u ham bo‘lsa, ...»

#4. «Adabiyot – atomdan kuchli, lekin uning kuchini o‘tin yorishga sarflamaslik kerak», – degan fikrlar muallifi kim?

#5. Quyidagi fikrlar muallifi kim? «Adabiyot yashasa – millat yashaydi».

#6. Quyidagi ta’rif kim tomonidan kimga berilgan? «Agar bu ulug‘ zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir».

Testni tugatish