Turob To’la testlar

 

Turob To’la testlar mavzusida testlar to’plami. Ushbu testni yeching va bimingizni oshiring.

Testlarni yechib, izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Turob To‘la tarjimalarini toping.

#2. Turob To‘laning fashizmga nafrat, tinch va osoyishta hayotni qo‘msash, urushga ketgan farzandlarini sog‘inish hislari badiiy ifoda etilgan to‘plamlarini toping.

#3. Turob To‘la qalamiga mansub kinossenariylar qaysilar?

#4. Turob To‘laning dastlabki to‘plamini toping.

#5. Turob To‘laning she’r va dostonlar to‘plamlarini toping.

#6. Turob To‘laning o‘z bolaligi bilan bog‘liq hayotiy hikoyalar, keksalardan eshitgan rivoyat, afsona, ertak va cho‘pchaklar, o‘zi to‘qigan ibratli voqealar jamuljam bo‘lgan asarini toping.

#7. Turob To‘laning she’r va dostonlar to‘plamlarini toping.

#8. «Yetti zog‘ora qissasi»da «o‘ziga to‘q, tinch oilada katta bo‘lgan yolg‘iz o‘g‘il» kim?

#9. Turob To‘laning she’r va dostonlar to‘plamlarini toping.

#10. Turob To‘laning opera librettolarini toping.

#11. Turob To‘laning balet librettosini toping.

#12. Turob To‘laning bir necha nasriy janrlarda yaratilgan katta- kichik hikoyalari yagona sujet ipiga mohirlik bilan tizilgan asarini toping.

#13. «Yetti zog‘ora qissasi»da «nihoyatda qiziq, ajoyib hikoyalarini, boshidan kechirganlarini» aytib berib charchamaydigan inson kim?

#14. Turob To‘la ijodiy faoliyatini necha yoshidan boshlagan?

#15. Turob To‘laning Ikkinchi jahon urushi yillarida chop etilgan to‘plamlarini toping.

#16. Ota-onasidan erta ayrilgan Turob To‘la kimning qo‘lida tarbiya- lanadi?

#17. Turob To‘la pyesalarini toping.

#18. Turob To‘laning she’r va dostonlar to‘plamlarini toping.

#19. Turob To‘laning yosh o‘quvchi do‘stlariga ajoyib tortiq bo‘lgan asarini toping.

#20. Turob T o‘laning zamondosh o‘zbek adabiyoti v a san’ati namoyandalariga bag‘ishlangan adabiy portret va xotiralar kitoblarini toping.

Testni tugatish