Xudoyberdi To’xtaboyev testlar

Xudoyberdi To’xtaboyev testlar mavzusida testlar to’plami. Ushbu testni yeching va bimingizni oshiring.

Testlarni yechib, izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. «Sariq devni minib» asari kimning tahsiniga sazovor bo‘lgan?

#2. «Sariq devni minib» romanining bosh qahramoni Hoshimjon nechanchi sinf o‘quvchisi?

#3. «Sariq devni minib» romanida Hoshimjon sehrli qalpoqchaning sehrini dastlab kimlar bilan sinab ko‘radi?

#4. «Sariq devni minib» romani qahramoni Hoshimjon sehrli qalpoqchani qayerdan topib oladi?

#5. Xudoyberdi T o‘xtaboyev jamiyatdagi illatlarni qancha felyeton yozadi?

#6. Xudoyberdi To‘xtaboyevning «Qiz bolaga tosh otmang» asari qaysi janrda yozilgan?

#7. Otadan juda erta yetim qolgan Xudoyberdi kimlarning tarbiyasida o‘sadi?

#8. «Sariq devni minib» romanining 2-, 3-, 4-boblari qanday nomlanishini ketma-ketlikda ko‘rsating.

#9. «Sariq devni minib» romanidagi Hoshimjonning singillarini toping.

#10. «Sariq devni minib» romanida Hoshimjon sehrli qalpoqcha mavjud ekanligini qachon eshitgan edi?

#11. «Sariq devni minib» romanida Hoshimjonning buvisi qaysi qishloqda turar edi?

#12. «Sariq devni minib» romanida Hoshimjon sehrli qalpoqcha haqida kimdan eshitgan edi?

#13. Xudoyberdi To‘xtaboyev o‘zi e’tirof etganidek, bola va o‘smir ruhidagi nimani himoyalashga e’tibor berib kelyapti?

#14. Xudoyberdi To‘xtaboyevning romanlarini toping.

#15. Xudoyberdi To‘xtaboyevning hujjatli qissasini toping.

#16. Xudoyberdi To‘xtaboyevning «Qiz talashgan o‘smirlar» asari qaysi janrda yozilgan?

#17. «Sariq devni minib» romanida Hoshimjon qalpoqchaning sehrli kuchiga to‘la amin bo‘lgach, dastlab kimlarni fosh etishga kirishadi?

#18. Xudoyberdi To‘xtaboyevning romanlarini toping.

#19. «Sariq devni minib» romanida qalpoqchaning tasviri qanday beriladi?

#20. Xudoyberdi To‘xtaboyev qalamiga mansub qissani toping.

#21. «Sariq devni minib» asari necha tilga tarjima qilingan?

#22. «Sariq devni minib» asarining mantiqiy davomi bo‘lgan asarni toping.

Testni tugatish