Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 3

Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 3. 11 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

#1. Darslikdagi «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostoni qaysi baxshining varianti hisoblanadi?

#2. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida qaysi podshoh manmanlik qilib, dushmanini nazariga ilmaganligi sabab yengiladi?

#3. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida: «Endi davlatga ega bo‘ldim, xotin olmasam sira bo‘lmaydi», – deya Rustambek kimning singlisini oladi?

#4. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonidan olingan quyidagi parchada qaysi qahramonning iztiroblari tasvirlangan? «Bu shaharda menda oshna yo‘q g‘ayridin, Ko‘p dard qo‘shding yana dardning ustiga...» «Ajal yetib shu vaqtlarda o‘lmadim, Yovmit elning qadrini hech bilmadim».

#5. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostoni qahramoni Odilxon podshoning qizi kim edi?

#6. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Yovmit yurtining podshosi kim?

#7. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Go‘ro‘g‘lining ota-onasini toping.

#8. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonidan olingan quyidagi parchada qaysi shahar xalqi haqida gap ketgan? «Gajdumbek bilan Ravshanbek qochib ketibdi. Ketsa-ku, mayliga-ya, Shohdorxonning ko‘nglini qora qilib ketibdi. Orqasidan bir ming amaldor quvib ketgan edi, hammasi cho‘lda otidan ayrilib, piyoda bo‘lib o‘libdi. Endigi maslahat Bibi Hilolni kuydirib, kulini elakdan o‘tkarib yubormoqchi bo‘lib yotibdi».

#9. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida uchraydigan «mushk» nima?

#10. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida: «Peshonamda bir qiz bor, buning ham qo‘lini qabartirib kir yuvdiraymi», – deb turgan Rayhon arab nega qizini Xoljuvonga qo‘shib yuborishga rozi bo‘ladi?

#11. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Shohdorxonning lashkari TakaYovmit Urganch yurtining Asqar degan tog‘iga yetib qo‘nganda qaysi kun edi?

#12. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Odilxon podsho: «Bu ham o‘zimning suyagimda», – deb qizini kimga nikohlab beradi?

#13. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida qaysi qahramon qabristonda yurgan chaqaloqning o‘g‘il yoki qizligini bilish uchun uch oshiq va egarni bir tarafga, ikkita qo‘g‘irchoq va ro‘molni bir tarafga qo‘yib sinaydi?

#14. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonidagi Xumoroyning laqabini toping.

#15. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida quyidagi she’r qaysi qahramon tilidan aytilgan? Ko‘zlaring – tongning yulduzi, Qoshlaring – daryo qunduzi, O‘zing Shirvonning azizi, Suv bergin, arabning qizi.

#16. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida urush tugagach, Shohdorxon necha oy yo‘l yurib, o‘z yurti Zargarga yetadi?

#17. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Shohdorxon Odilxon podsho ustiga qo‘shin tortganda o‘zining o‘rniga kimni qo‘yib ketadi?

#18. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida urush vaqtida Odilxonning lashkariga kim boshchiligida ko‘p lashkar kelib qo‘shiladi?

#19. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Rayhon arabning Xoljuvonni olib qochishida kim o‘zini aybdor his qiladi?

#20. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida qaysi ot yuz quloch Tajan daryosiga duch kelganda, «mening otim toy» deya xavotirga tushib, ko‘zlarini yumib olgan egasini narigi tomonga o‘tkazib qo‘yadi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz. Boshqa testlarni yechib. ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Boshqa testlarni yechib. ko’ring.

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish