Bosh sahifa 11-sinf adabiyot online test Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 5

Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 5

Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 5. 11 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

#1. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Zargar xalqi Gajdumbek bilan Ravshanbekni qochib ketdi deb o‘ylab Bibi Hilolning oldiga bostirib bormoqchi bo‘lib turganida kim buni bilib qolib, Bibi Hilolni Gajdumbekning tuzi hurmati uchun Yovmitga eltib qo‘ymoqchi bo‘ladi?

#2. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Shohdorxon: «Yovmit eldan keldi ikkita bo‘ri. Kelgan bo‘ri, qurandozlar, kim bo‘ldi?» – deya tushining ta’birini so‘raganda qurandoz qanday javob beradi?

#3. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida quyidagi so‘zlarni kim kimga qarata aytadi? «Yosh boshing bor, senga savob darkor emasmi? Suv bergan savobga botar emish, dilozor tip-tikka imonsiz qotar emish».

#4. Go‘ro‘g‘li ismining o‘zagi hisoblangan «kur» so‘zi qanday ma’nolarni bildiradi?

#5. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida «Dushmaning xas bo‘lsa ham qo‘rq» degan maqolni kim kimga qarata aytadi?

#6. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonidan olingan quyidagi parcha kim tomonidan va kimga qarata aytilganligini toping. «Bir kun o‘lmoq, bir kun tug‘ilmoq. Men bir xizmatkorim bilan mingashib borsam, odamlar, qarindoshlarim Gajdumbekka: «Sen o‘zing qochib kelib eding, sening singling Bibi Hilol begona bir odam bilan mingashib keldi», – deb aytar. Akamning va yorim Ravshanbekning yuzi tuman bo‘lar».

#7. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida keltirilgan ko‘l nomini toping.

#8. Sinchi kim?

#9. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Gajdumbek, Bibi Hilol kimning farzandlari?

#10. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Mari yurtining podshosi kim?

#11. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Taka-Yovmit madrasalaridagi kattakichik mullavachchalar tog‘ga kim boshchiligida sayohatga chiqishadi?

#12. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Go‘ro‘g‘li izlab kelganda chechasi Rayhon arabning o‘g‘irlab kelganiga qancha vaqt bo‘lganini, biroq shu muddatda biror marta ham unga qo‘lidan bir kosa suv bermaganligini aytadi?

#13. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi va xalq manfaati yo‘lida qahramonlik ko‘rsatishida kimlar katta o‘rin tutadi?

#14. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida qaysi chaqaloq tug‘ilganda uni barcha abdal, ovtar, qirq chiltanlar bir-bir olib suygani, Hazrati Xizr ham farzandim degani aytiladi?

#15. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Rustambek kim?

#16. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Bibi Hilolning necha yoshda bo‘yi yetib qolgani, lekin «boshi bo‘sh» ekani aytiladi?

#17. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Go‘ro‘g‘li Zaydinoyni olib qochgach, uni qayerga olib boradi?

#18. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Qo‘ng‘irboy kimning farzandi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz. Yana boshqa testlarni ham yechib ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Yana boshqa testlarni ham yechib ko’ring.

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish