Bosh sahifa 11-sinf adabiyot online test Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 6. 11 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan...

Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 6. 11 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

Go’ro’g’lining tug’ulishi. Go’ro’g’li dostoni haqida testlar 6. 11 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

#1. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida qaysi obrazning tengdoshlariga nisbatan sho‘xliklari, o‘zidan kattalarga ham tegajoqlik va zo‘ravonlik qilishi undagi alplik alomatlarining badiiy tasviri hisoblanadi?

#2. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Ravshan kimning farzandi edi?

#3. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Shohdorxon va Odilxon o‘rtasida bo‘lib o‘tgan jang tufayli Go‘ro‘g‘lining ota-onasi qaysi elga borib qolib, musofirchilikda voyaga yetadi?

#4. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida: «O‘zing tug‘may, ul bo‘lmas, sotib olmay, qul bo‘lmas ekan. O‘zingniki o‘zagiga tepsang ham, ketmaydi ekan, kishining bolasiga kishmish bersang ham, turmaydi ekan», – deya oh tortgan qahramon kim?

#5. Xalq dostoni qahramoni – Alpomishning otini toping.

#6. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Rayhon arab qayerning podshosi edi, unga yana qaysi mamlakatlar qarar edi?

#7. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonining she’riy qismi ko‘pincha necha misrali bandlar shaklida keladi?

#8. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida kimning jasadi atrofini Lot, Manot, tilla payg‘ambar, kumush chahoryorlar o‘rab olganligidan unga dushmanlari qo‘l tekkizmaydilar?

#9. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida kimga qarashli baytalning bolasi o‘lib, bolasining o‘lganiga ichi kuyib, kishnab yurganligi aytiladi?

#10. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Bibi Hilolning bo‘yida Ravshanbekdan necha oylik gumona qolgan edi?

#11. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Shohdorxon nega Taka-Yovmit madrasalaridagi katta-kichik mullavachchalarni ayaydi?

#12. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Hamza sotgan qul kim?

#13. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida kimlar baytalning orqasidan poylab go‘ristonga boradi va Go‘ro‘g‘lini arvoh deb o‘ylab kasal bo‘lib qoladi?

#14. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Xoljuvon Go‘ro‘g‘liga Zaydinoyni kimga omonat ekanligini aytadi?

#15. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida qaysi qahramon: «Rustam kelbatli, pahlavon, qo‘rqmas va jasur, o‘ziga ishongan podshoh. Uning mingan oti chin tulpor bo‘lib, uni quvib yetib bo‘lmas edi», – deya ta’riflanadi?

#16. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Shohdorxonning hukamo, qurandoz – munajjimlarining ichida qaysi qurandozi unga tushi ta’birini aytib berishga jur’at qiladi?

#17. Podshohi majoziy kim(lar)?

#18. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida uchraydigan «mehtara» so‘zining ma’nosini toping.

#19. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida kimning to‘qson turli chitdan bo‘lgan ko‘rpasi borligi aytiladi?

#20. «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi» dostonida Taka turkmanning begi kim?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz. Yana boshqa testlarni ham yechib ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Yana boshqa testlarni ham yechib ko’ring.

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish