Dastlabki salib yurishlari

Dastlabki salib yurishlari. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Salibchilar birgina juma masjidida qancha musulmonlarni o’ldiradilar ?

#2. Qayerda tashkil etilgan diniy-ritsarlik ordenlari odatdagi rohiblar ordenlaridan tubdan farq qilgan?

#3. Ya’ni Yaqin Sharqda tuzilajak xristian davlatlari qayerga siyosiy qaram bo‘lishi lozim edi?

#4. Yangi xo‘jayinlar hosilning qancha qismini soliqqa ola boshlaydi?

#5. Yahudiylar qayerda yondirib yuboriladi?

#6. Ularning ichida qayer salibchilarning asosiy davlati edi?

#7. Kimlarning uylariga bostirib kirgan ritsar eshikka nimani osib qo’yadi?

#8. G‘arbda oddiy rohiblarning asosiy ishi ibodat va mehnat qilish bo‘lsa, diniy-ritsarlik ordeni a’zolarining asosiy vazifasi nima bo’lgan?

#9. Salibchilar qayerni egallashda ko’pgina musulmonlarni o’ldiradilar ?

#10. Unga qo‘shimcha tarzda aholi nimalarga soliq to’lashga majbur edi?

#11. Qachon to‘plana boshlagan ritsarlarga imperator vassallik qasamyodini qabul qildirgan?

#12. Ular nima bilan ta’minlangan edilar? a) yaxshi qurollangan, b)zarur ozuqa ,s) pul bilan ta’minlangan,d) kiyim

#13. Birinchi saldavlatlarning viloyatlaridan kelgan ritsarlar to’plangan?A) Fransiya, b) Ispaniya,s)Italiya, d) Germaniya, e) Misr

#14. Mahalliy aholida kimlarga nisbatan nafrat kuchayadi?

#15. Qirg‘in paytida ko‘plab kimlar o’ldiriladi? 1. ayollar ,2. Partiya a’zolari, 3.bolalar ,4.davlat rahbarlari

#16. Yaqin Sharqda kimlarni qaramlikka tushiradilar?

#17. Vizantiya poytaxti qayer bo’lgan?

#18. Yevropadan kelayotgan ritsarlar oqimi xristianlarga istilo qilingan hududlarni qancha vaqt qo’lda saqlash imkonini beradi?

#19. To‘plana boshlagan ritsarlarga kim vassallik qasamyodini qabul qildirgan?

#20. Yurishlar qayerda salibchilarning o‘z davlatlarini tuzishi bilan yakunlanadi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>