Salib yurishlari

Salib yurishlari .  7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Fransiyaning janubidagi Klermon shahrida Urban II cherkov yig‘iniga to‘plangan qancha xalq vakillari huzurida nutq so‘zlaydi?

#2. Kichik Osiyo yarimoroli deyarli to‘liq kimlar qo‘lida edi?

#3. Salib yurishlari – G‘àrbiy Yevropa feodallarining qayerdagi bosqinchilik va talonchilik urushlari edi?

#4. Mahalliy hukmdorlar va aholining ziyoratchilarga munosabati yomon bo‘lmasada, qachondan boshlangan musulmon hukmdorlarining o‘zaro urushlari xristianlar ziyoratlarini tobora xavfli tadbirga aylantira borgan?

#5. Urban II Quddusdagi «payg‘ambar qabrini” kimlardan ozod etishga chaqiradi?

#6. Papa Urban II qachon nutq so’zlaydi?

#7. Bu so‘zlarni kimlar «Xudoning irodasi shu!», «Xudoning xohishi shu!» kabi hayqiriqlàr bilan qarshilaydilar?

#8. Salib yurishlari qaysi yillar oralig‘ida bo‘lib o‘tgan?

#9. Kim «muqaddas yer»ning boyliklari va hosildor ekanligini ham eslatib o‘tadi?

#10. Sharqdagi yerlarni egallash orqali nima o‘zining ta’sirini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan?

#11. Sharqda qachon vujudga kelgan vaziyat salib yurishlari uchun qulay sharoit tug‘dirgan?

#12. Qayer yerning kindigi ekanligi aytilgan?

#13. Yurish qatnashchilari qanday nomni oladi?

#14. Papa yurishda ishtirok etganlarga nimani va’da qiladi ? 1.gunohlari kechirilishini, 2.boyliklar berishini, 3. halok bo‘lganlar ruhining jannatga – «arshi-a’loga» tushishini, 4. Indulgensiya berilishini

#15. Ular matodan «but», ya’ni «salib»ning aksini qirqib, o‘z nimalariga tika boshlaydilar?

#16. Fransiyaning janubidagi Klermon shahrida cherkov yig‘iniga to‘plangan qanday xalq vakillari huzurida nutq so‘zlaydi? 1. ruhoniylar, 2. Hunarmandlar, 3.ritsarlar, 4.olimlar, 5. Oddiy xalq

#17. Vizantiya imperatori Rim papasi bilan kelishmasa-da, xristianlar dushmanlari bilan kurashish uchun jangchilar yuborishini so‘rab, qayerga murojaat qiladi?

#18. Falastinda nimaning daryo bo‘lib oqishi haqida aytilgan?

#19. Falastinning muqaddas joylariga, rivoyatlarga ko‘ra, kim dafn etilgan?

#20. Quddus esa deyarli qachondan buyon musulmonlar qo‘lida edi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>