O‘rta asrlarda xristianlik 2

O‘rta asrlarda xristianlik 2. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Cherkov va uning ta’limotiga qarshi kishilar qanday atalgan.

#2. Interdikt nima.

#3. Innokentiy III qachon papalik qilgan.

#4. Cherkov qo‘llagan jazoning eng og‘iri nima.

#5. Yeretik so’zining ma’nosi qanday.

#6. Yevropada cherkov davlatning muhim tashkilotiga aylanib, uning siyosiy va iqtisodiy faoliyatiga aralashgan, qanday vazifani ham bajargan.

#7. Aholiga o‘z hukmini o‘tkazishda papa kimlarga tayangan.

#8. Xristian cherkovi aholidan ushr solig‘ini undirgan, uning miqdori hosilning qanchasi qismini tashkil etgan.

#9. Rim papasi davlat hukmdorini interdict orqali tavba-tazarru qildirmagan.

#10. Indulgensiya nima.

#11. Cherkovga tushadigan daromadning talay qismi kimning xazinasiga yuborilgan.

#12. V asrdan keyin ekinzorlarning qancha qismi ibodatxona va monastirlar qo‘lida to‘planadi.

#13. Kimning papaligi davrida katolik cherkovi o‘z qudrati cho‘qqisiga erishadi.

#14. Rohiblar toat-ibodatdan bo‘sh paytlarida nima bilan shug‘ullanganlar.

#15. Aholi, shuningdek, bolani cho‘qintirganda, nikohdan o‘tganida, marhumga ta’ziya marosimi o‘tkazilganda va boshqa udumlar uchun ham qaysi tashkilotga pul to‘lagan.

#16. Toat-ibodatdan bo‘sh paytlarida ayrim rohiblar nimalar qilishgan.

#17. Indulgensiya so’zining ma’nosi qanday.

#18. Davlat soliqlaridan ozod etilgan yerlarda cherkovdan ijaraga yer olgan qancha qaram dehqonlar mehnat qilganlar.

#19. «Oy o‘z yog‘dusini Quyoshdan olganidek, qirol hokimiyati o‘z jilosini papalikdan oladi», degan so‘zlari kimga tegishli.

#20. Yevropada monastirlar nechanchi asrda tashkil etilgan.

Testni tugatish

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>