O‘rta asrlarda xristianlik

O‘rta asrlarda xristianlik. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Kiyev Rusi va Bolgariya qachon xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan.

#2. Cherkovda oila qurmaslik qanday atama bilan izohlanadi.

#3. Vizantiya cherkovi avvaldan davlatga bo‘ysunuvchi, qaysi shahar patriarxi boshqaradigan diniy tashkilotga aylanadi.

#4. Sharqiy pravoslav ma’nosi qanday.

#5. Qachon Italiyada Rim papalari davlati — Papa viloyati tashkil topadi.

#6. Qaysi cherkov barcha ruhoniylarga uylanishni taqiqlaydi.

#7. Sharqda cherkov va’zlari qaysi tilda olib borilgan.

#8. Kiyev Rusi va Bolgariya X asr oxirlarida qaysi davlatdan xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan.

#9. Kimning ko‘magida 756-yilda Italiyada Rim papalari davlati — Papa viloyati tashkil topadi.

#10. V asrning oxirida kimlarning qiroli Xlodvig xristianlikni qabul qiladi.

#11. Pravoslavlarda faqat kimlar oila qurmagan.

#12. Sharqiy Yevropada kimlarni cho‘qintirishdagi raqobat xristian cherkovini rasman G‘arbiy katolik va Sharqiy pravoslav cherkovlariga bo‘linishiga olib keldi.

#13. Qayerlardagi monastirlardan yetishib chiqqan serg‘ayrat rohiblar Yevropaning eng chekka joylariga ham borib, aholini xristianlikka o‘tkazadilar.

#14. Qaysi davlatning G‘arbiy va Sharqiyga bo‘linishi cherkovni ham ajralishiga olib keldi.

#15. Xristian dini Yevropada nechanchi asrdan boshlab tarqalgan.

#16. G‘arbda cherkov va’zlari qaysi tilda olib borilgan.

#17. Yevropada nechanchi asrda boshlangan yer egaligi munosabatlariga o‘tish jarayonidan cherkov ham chetda qolmaydi.

#18. G‘arbiy katolik ma’nosi qanday.

#19. Xristian dini nechanchi asrdan german qabilalari orasida ham tarqala boshlaydi.

#20. Qachondan bosh¬lab rim-katolik va yunon-pravoslav cherkovlari mustaqil faoliyat olib bormoqda.

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz,

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>