O‘rta asrlarda xristianlik

O‘rta asrlarda xristianlik. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Pravoslavlarda faqat kimlar oila qurmagan.

#2. Qachon Italiyada Rim papalari davlati — Papa viloyati tashkil topadi.

#3. Kiyev Rusi va Bolgariya X asr oxirlarida qaysi davlatdan xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan.

#4. Xristian dini Yevropada nechanchi asrdan boshlab tarqalgan.

#5. Qaysi cherkov barcha ruhoniylarga uylanishni taqiqlaydi.

#6. Qachondan bosh¬lab rim-katolik va yunon-pravoslav cherkovlari mustaqil faoliyat olib bormoqda.

#7. Qaysi davlatning G‘arbiy va Sharqiyga bo‘linishi cherkovni ham ajralishiga olib keldi.

#8. Qayerlardagi monastirlardan yetishib chiqqan serg‘ayrat rohiblar Yevropaning eng chekka joylariga ham borib, aholini xristianlikka o‘tkazadilar.

#9. Cherkovda oila qurmaslik qanday atama bilan izohlanadi.

#10. Yevropada nechanchi asrda boshlangan yer egaligi munosabatlariga o‘tish jarayonidan cherkov ham chetda qolmaydi.

#11. Sharqda cherkov va’zlari qaysi tilda olib borilgan.

#12. Vizantiya cherkovi avvaldan davlatga bo‘ysunuvchi, qaysi shahar patriarxi boshqaradigan diniy tashkilotga aylanadi.

#13. G‘arbda cherkov va’zlari qaysi tilda olib borilgan.

#14. Xristian dini nechanchi asrdan german qabilalari orasida ham tarqala boshlaydi.

#15. Kiyev Rusi va Bolgariya qachon xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan.

#16. Kimning ko‘magida 756-yilda Italiyada Rim papalari davlati — Papa viloyati tashkil topadi.

#17. Sharqiy pravoslav ma’nosi qanday.

#18. V asrning oxirida kimlarning qiroli Xlodvig xristianlikni qabul qiladi.

#19. G‘arbiy katolik ma’nosi qanday.

#20. Sharqiy Yevropada kimlarni cho‘qintirishdagi raqobat xristian cherkovini rasman G‘arbiy katolik va Sharqiy pravoslav cherkovlariga bo‘linishiga olib keldi.

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz,

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>