Salib yurishlari 2

Salib yurishlari .  7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. III asrdan xristian cherkovi oliy ruhoniylarining cherkovni nazariy, amaliy boshqarish muammolarini hal etish uchun chaqiradigan qurultoyi nima deyiladi?

#2. Katolik cherkovi yurish ishtirokchilariga ayrim yengilliklarni, jumladan, dehqonlarga nimalarni e’lon qiladi? 1. qarzlaridan kechilishini, 2. Moddiy jihatdan rag’batlantirish, 3. ularning oilalari cherkov himoyasiga o‘tishini, 4. Uy-joy bilan ta’minlashni

#3. Salib yurishi ishtirokchilarining moddiy manfaati nima edi?

#4. Qo‘shin bilan savdogarlar ham yo‘lga chiqib, ular nimani orzu qilganlar?

#5. Salibchilarning ko‘pchiligini, asosan,kimlar tashkil etib, aksari boy bo‘lmagan xonadonlardan edilar?

#6. Kimlar boy bo’lmagan xonadonlardan edilar?

#7. Bu holatdagi kimlar o‘zlariga shon-shuhrat va boylik istab yo‘lga chiqqanlar?

#8. Gersog,graf,imperatorlar o‘zlariga nimalarni maqsad qilganlar? 1. yangi hududlar,2.fuqarolarni bo‘ysundirishni,3. Sharq mollari bilan savdo qilish orqali tez boyib ketishni,4. Payg’ambar qabrini musulmonlardan ozod qilish,5.shon-shuhrat va boylik

#9. Kimlar salib yurishlarida qatnashish orqali o‘zlarining og‘ir hayotidan qutulib, Sharqda mulkka va baxtli hayotga erishishga umid qilganlar?

#10. Oilaning kichik o‘g‘illari, mayorat tizimi bo‘lganidan, ya’ni meros kimga qoldirilgani sababli, ota-onalari merosining katta qismiga umid qilmasalar ham bo‘lardi?

#11. Kimlar Sharqqa jo‘naydilar?1. Gersoglar, 2.graflar ,3. Ayrim qirollar ,4.imperatorlar

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>