Bosh sahifa Adabiyot fanidan 7 sinf testlar Asqad Muxtor

Asqad Muxtor

adabiyot 7 sinf test

Asqad Muxtor. 7 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan test. Online testlar. Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. Asqad Muxtor qaysi asari orqali katta ijodkorlar nazariga tushgan?

#2. Asqad Muxtorning romanlarini toping. 1) «Tug‘ilish»; 2) «Davr mening taqdirimda»; 3) «Kumush tola»; 4) «Chinor»; 5) «Amu».

#3. Asqad Muxtorning pyesalari berilgan javobni toping.

#4. Asqad Muxtorning birinchi qissasi qaysi nom bilan bosilib chiqqan?

#5. Asqad Muxtorning she’riy kitoblarini toping. 1) «Hamshaharlarim»; 2) «Rahmat, mehribonlarim»; 3) «Chin yurakdan»; 4) «Quyosh kechasi»; 5) «Karvon qo‘ng‘irog‘i»; 6) «She’rlar»; 7) «Quyosh belanchagi»; 8) «99 miniatyura»; 9) «Daryolar tutashgan joyda»; 10) «Sizga aytar so‘zim».

#6. Asqad Muxtor o‘z ijodini qaysi janrdagi asarlar yozishdan boshlagan?

#7. Asqad Muxtor «Yo‘l» she’rida ijod dardini nimaga o‘xshatadi?

#8. Asqad Muxtorning 1955-yilda nashr etilgan qaysi romani o‘sha paytda adabiy jamoatchilik va kitobxonlar e’tiborini qozongan?

#9. Asqad Muxtorning qaysi she’rida «Bir kun uyda o‘ltirib qolsam, Hayot go‘yo chetlab o‘tadi» misralari orqali lirik qahramonning hayotga munosabati aks ettiriladi?

#10. Asqad Muxtor tarjimalarini toping. 1) Pushkin, Lermontov, Blok, Mayakovskiy asarlari; 2) Sofoklning «Shoh Edip» fojiasi; 3) Shekspir va Shiller tragediyalari; 4) «Ramayana» dostoni.

#11. Asqad Muxtorning qaysi she’rida «Yerdan hovur ko‘tarildi, xuddi Qimirlagan kabi zimdan ildizlar» misralari uchraydi?

#12. Quyidagi parcha Asqad Muxtorning qaysi she’ridan olingan? «Ko‘rganing – seniki», – der edi bobom, Ellarni, dillarni kerak ko‘rishim. Ochilmagan qo‘riq, noma’lum yulduz Bari-bari – mening ulushim».

#13. Asqad Muxtorning qissasi berilmagan javobni toping.

#14. Asqad Muxtor qaysi she’rida oq choyshabda jilmayib yotgan jahonning umidi to‘g‘risida mulohaza qiladi?

#15. Asqad Muxtor qaysi she’rining uchinchi bandida «ochilmagan qo‘riq, noma’lum yulduzni o‘zining ulushi» deb biladi?

#16. Asqad Muxtorning qaysi she’rida bir qo‘li mayib ota obrazi bor?

#17. Asqad Muxtor «Yo‘l» she’rida yo‘llarni nimalarga o‘xshatadi?

#18. Asqad Muxtorning qaysi she’ri qishlog‘ini eslashi, polizkapa qurib, kechalari yulduz sanab yotishi haqidagi xotiralari bilan boshlanadi?

#19. Asqad Muxtor «Yulduzim» she’rida mo‘jizaga yo‘yilgan yulduz parchasini qanday ta’riflagan?

#20. Asqad Muxtorning «Bir tup o‘rik» she’rida o‘rik qaysi obraz bilan do‘st tutinadi?

Testni tugatish

Ushbu testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>