Asqad Muxtor 2

Asqad Muxtor 2. 7 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan test. Online testlar. Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar.

Natijalar

#1. Adabiyotshunoslik ilmida she’rning o‘lchamli nutq holida bayon etilishi, nutqning qolipga, o‘lchamga solinishi nima deb ataladi?

#2. Agar she’rning boshidan oxirigacha misralardagi bo‘g‘inlar miqdori bir xil bo‘lsa, qanday vazn hisoblanadi?

#3. Agar misralardagi bo‘g‘inlar miqdori ikki xil ko‘rinishda bo‘lsa, qanday vazn hisoblanadi?

#4. Quyidagi she’r misralaridagi bo‘g‘inlar miqdoriga ko‘ra qaysi vaznga kiradi? Qani, ayt, maqsading nimadir sening? Nega tilkalaysan bag‘rimni, ohang? Nechun kerak bo‘ldi senga ko‘z yoshim, Nechun kerak, rubob, senga shuncha g‘am?

#5. Hozirgi o‘zbek she’riyatiga xos vaznlardan qaysi birida bir o‘lchamdan boshqasiga erkin o‘tib ketilaveradi, unda na bo‘g‘inlar va na turoqlar sonining bir xilligiga rioya qilinadi?

#6. Erkin Vohidovning quyidagi «Majnuntol» she’ri qaysi vaznga misol bo‘la oladi? Qubbon sohilida qomating bukib, Oltin barglaringni ko‘l uzra to‘kib, Nimalar haqida surasan xayol, So‘yla, majnuntol?

#7. Barmoq she’r tizimida misralardagi bo‘g‘inlarning muayyan guruhlarga bo‘linishi nima deb ataladi?

#8. Qaysi vaznda misralardagi bo‘g‘inlar soni bir xil miqdorda takrorlanadi va bir xil guruhlanadi, biroq bo‘g‘inlarning sifati, ya’ni ochiq-yopiqligi, uzun-qisqaligi muhim sanalmaydi?

#9. She’rda barcha toq misralardagi bo‘g‘inlar miqdori bir xil va barcha juft misralardagi bo‘g‘inlar miqdori boshqacha xil ko‘rinishga ega bo‘lsa, qaysi vaznga misol bo‘ladi?

#10. She’riyatimizda, asosan, nechta vazn qo‘llanib kelingan?

#11. Shoirning fikri va ichki kechinmalari ifodasi bo‘lib, ma’lum tartibga solingan ritmik nutq nima deyiladi?

#12. Barmoq she’r tizimida necha xil vazn bor?

#13. Quyidagi she’rning turoqlanish tartibini toping. Garchi shuncha mag‘rur tursa ham Piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun, Kibr-u havo nimaga kerak?

#14. O‘zbek she’riyatiga arab va fors she’riyatidan kirib kelgan qaysi tizimda misralardagi hijolarning qat’iy miqdori va guruhlanishidan tashqari sifati, ya’ni qisqa, cho‘ziq va o‘ta cho‘ziqligi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi?

#15. Quyidagi she’rning turoqlanish tartibini toping. Tuproq ko‘chalardan chopgan bolalik Yillar changi ichra asta yo‘qoldi. Bolalik ketdi-yu sho‘x suhbatlarda Uni kula-kula eslamoq qoldi.

#16. O‘zbek she’riyatida eng ko‘p o‘rin egallaydigan qaysi vaznda misralardagi bo‘g‘inlar miqdori asosiy o‘lchov hisoblanadi?

#17. Ijodkorning qalbida ma’lum bir voqea-hodisaga nisbatan paydo bo‘lgan munosabat nima deyiladi?

#18. Mirtemirning quyidagi she’ri misralardagi bo‘g‘inlar miqdoriga ko‘ra qaysi vaznga kiradi? Alisherga alla aytib uxlatgan Sen – ona. Og‘ushida Bobur kamolga yetgan Sen – ona.

Testni tugatish

Ushbu testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>