Bosh sahifa Adabiyot fanidan 7 sinf testlar Shuhrat – 2

Shuhrat – 2

adabiyot 7 sinf test

Shuhrat. 7 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan test. Online testlar. Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Mardlik afsonasi» balladasidan olingan quyidagi misralar kimga tegishli? Bizni sahro burguti, lochini derlar, Bizga aziz, muqaddas bu ona yerlar.

#2. «Ballada» so‘zi qaysi tilga xos va qanday ma’noni bildiradi?

#3. Quyidagi misralar Shuhratning qaysi asaridan olingan? «Axir, qancha chuqurdan qaynasa buloq, Suvi shuncha pok bo‘lur, shuncha totliroq!», «Bo‘g‘zimda qolmasin erk to‘la kuyim, Aylanmasin azaga bazmim va to‘yim».

#4. «Mardlik afsonasi» balladasida kimning boshi qon to‘la chuqurga botiriladi?

#5. Xalq tomonidan To‘marisga berilgan o‘xshatishlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping. 1) Aqli daryoga o‘xshatiladi. 2) Har bir so‘zi durga o‘xshatiladi. 3) Mehri dengizga o‘xshatiladi. 4) Har bir so‘zi shakarga o‘xshatiladi. 5) Mehri ko‘lga o‘xshatiladi.

#6. Quyidagi misralar qaysi obraz tilidan berilgan? – Bosh eg! – dedi ellarga, – men yashay mag‘rur. Men o‘tganda qo‘lingni qovushtirib tur!

#7. «Mardlik afsonasi» balladasida tilga olingan Kayxusrav qaysi xalqning shohi edi?

#8. «Mardlik afsonasi» balladasida Shuhrat To‘marisning qaysi jihatiga alohida urg‘u beradi?

Testni tugatish

Ushbu testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>