Bosh sahifa Adabiyot fanidan 7 sinf testlar Shuhrat

Shuhrat

adabiyot 7 sinf test

Shuhrat. 7 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan test. Online testlar. Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. Shuhrat qaysi asarida o‘zbek adabiyotida birinchi bo‘lib, chet eldagi o‘zbeklar hayotini aks ettirishga uringan?

#2. Shuhratning qaysi asarida To‘marisning tengsiz shijoati tasvirlangan?

#3. Shuhrat qaysi romanidagi qahramonlar haqida: «Ular men bilan bo‘lgan, menga uchragan kishilarning hayoti. Men bu hayotning atrofidamas, naq ichida bo‘lganman. Bu mavzuda biron narsa yaratmasam, ko‘nglim o‘rniga tushmas edi», – deb yozadi?

#4. Shuhratning qaysi balladasida Vetnamda borayotgan urushga qarshi turgan fransuz qizi jasorati madh etilgan?

#5. Shuhratning qaysi asarida sho‘ro tuzumining eng adolatsiz, eng chirkin bosqichi bo‘lmish qatag‘on davri mahorat bilan aks ettirilgan, adib asarda aks etgan voqealarni o‘z boshidan o‘tkazganligi uchun romanda tasvir tabiiy chiqqan va ulkan muvaffaqiyat qozongan?

#6. Shuhratning qaysi balladalari markazida (o‘zgalarning vatanini bosib olgan kimsalarga qarshi kurashgan qahramon) bolalar obrazi turadi?

#7. Shuhratni elga mashhur qilgan asari qaysi?

#8. Shuhratning «Mehrol» nomli asari qaysi janrda yozilgan?

#9. Shuhratning vafoti tufayli tugallanmay qolgan asari qaysi mavzuda yozilgan?

#10. Shuhratning «Orzu va qasos» asarining janrini toping.

#11. Shuhratning vafoti tufayli tugallanmay qolgan asarini toping.

#12. Shuhratning balladalarini toping. 1) «Mardlik afsonasi»; 2) «Mehrol»; 3) «Guldursun»; 4) «Uch qiz afsonasi»; 5) «Jamila»; 6) «Qora va oq aravacha haqida ertak»; 7) «Ona va farzand»; 8) «Raymonda».

#13. Shuhratning «Mardlik afsonasi» balladasi qaysi misralar bilan boshlanadi?

#14. Shuhratning qaysi asarida sho‘ro yerlarida bo‘lgan urush voqeasi aks etgan?

#15. Shuhratning qaysi kitoblarida urushda qatnashgan odamning tuyg‘ulari, urushning vayronagarchiliklariga nisbatan nafrati ta’sirli aks ettiriladi? 1) «Shinelli yillar daftari»; 2) «Farzand»; 3) «So‘lmas chechaklar»; 4) «Guldursun»; 5) «Uch qiz afsonasi».

#16. Shuhratning qaysi balladasida arab qizining fransuz bosqinchilariga qarshi kurashi tasvirlangan?

#17. Shuhratning to‘liq ism-sharifini toping.

#18. Shuhratning birinchi romanini toping.

#19. Shuhrat 1968-yilda yozilgan qaysi asarida chet ellik millatdoshlarimizning hayotiy va ishonarli timsollarini yaratgan?

#20. Shuhratning urush mavzusida yozilgan asarlarini toping. 1) «Shinelli yillar daftari» she’rlar turkumi; 2) «Orzu va qasos» dostoni; 3) «So‘lmas chechaklar» dostoni; 4) «Farzand» dostoni.

Testni tugatish

Ushbu testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>