Shuhrat

Shuhrat. 7 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan test. Online testlar. Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar.

Natijalar

#1. Shuhratning «Orzu va qasos» asarining janrini toping.

#2. Shuhratning balladalarini toping. 1) «Mardlik afsonasi»; 2) «Mehrol»; 3) «Guldursun»; 4) «Uch qiz afsonasi»; 5) «Jamila»; 6) «Qora va oq aravacha haqida ertak»; 7) «Ona va farzand»; 8) «Raymonda».

#3. Shuhratning qaysi kitoblarida urushda qatnashgan odamning tuyg‘ulari, urushning vayronagarchiliklariga nisbatan nafrati ta’sirli aks ettiriladi? 1) «Shinelli yillar daftari»; 2) «Farzand»; 3) «So‘lmas chechaklar»; 4) «Guldursun»; 5) «Uch qiz afsonasi».

#4. Shuhratning birinchi romanini toping.

#5. Shuhratning qaysi balladalari markazida (o‘zgalarning vatanini bosib olgan kimsalarga qarshi kurashgan qahramon) bolalar obrazi turadi?

#6. Shuhratning qaysi asarida To‘marisning tengsiz shijoati tasvirlangan?

#7. Shuhrat qaysi romanidagi qahramonlar haqida: «Ular men bilan bo‘lgan, menga uchragan kishilarning hayoti. Men bu hayotning atrofidamas, naq ichida bo‘lganman. Bu mavzuda biron narsa yaratmasam, ko‘nglim o‘rniga tushmas edi», – deb yozadi?

#8. Shuhrat 1968-yilda yozilgan qaysi asarida chet ellik millatdoshlarimizning hayotiy va ishonarli timsollarini yaratgan?

#9. Shuhratning urush mavzusida yozilgan asarlarini toping. 1) «Shinelli yillar daftari» she’rlar turkumi; 2) «Orzu va qasos» dostoni; 3) «So‘lmas chechaklar» dostoni; 4) «Farzand» dostoni.

#10. Shuhratning to‘liq ism-sharifini toping.

#11. Shuhratning vafoti tufayli tugallanmay qolgan asarini toping.

#12. Shuhratning «Mardlik afsonasi» balladasi qaysi misralar bilan boshlanadi?

#13. Shuhratning qaysi asarida sho‘ro tuzumining eng adolatsiz, eng chirkin bosqichi bo‘lmish qatag‘on davri mahorat bilan aks ettirilgan, adib asarda aks etgan voqealarni o‘z boshidan o‘tkazganligi uchun romanda tasvir tabiiy chiqqan va ulkan muvaffaqiyat qozongan?

#14. Shuhratning qaysi asarida sho‘ro yerlarida bo‘lgan urush voqeasi aks etgan?

#15. Shuhratni elga mashhur qilgan asari qaysi?

#16. Shuhratning «Mehrol» nomli asari qaysi janrda yozilgan?

#17. Shuhratning qaysi balladasida arab qizining fransuz bosqinchilariga qarshi kurashi tasvirlangan?

#18. Shuhrat qaysi asarida o‘zbek adabiyotida birinchi bo‘lib, chet eldagi o‘zbeklar hayotini aks ettirishga uringan?

#19. Shuhratning vafoti tufayli tugallanmay qolgan asari qaysi mavzuda yozilgan?

#20. Shuhratning qaysi balladasida Vetnamda borayotgan urushga qarshi turgan fransuz qizi jasorati madh etilgan?

Testni tugatish

Ushbu testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>