Bosh sahifa Adabiyot fanidan 7 sinf testlar Hamza Hakimzoda Niyoziy

Hamza Hakimzoda Niyoziy

adabiyot 7 sinf test

Hamza Hakimzoda Niyoziy. 7 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan test. Online testlar. Abituriyentlar uchun mavzulashtirilgan testlar.

#1. Nuqtalar o‘rniga mos joy nomini qo‘ying. Hamza 1926-yilning 25-avgustida yozgan tarjimayi holida shunday eslaydi: «1914-yillarning oxirlarida ... da maktab ochdim. 8 oyga bormay Andreyev ismindagi Skoblev maorif rahbari tomonidan majburiy yopildi».

#2. Hamza 1912-yilda haj amalini o‘tash, dunyo ko‘rib, kengroq bilim olish istagida qaysi mamlakatlarga boradi?

#3. Hamza tarjimayi holida eslashicha, necha yoshlaridan she’r mashq qila boshlagan?

#4. «Jonlarni jononi vatan» she’ri necha banddan tashkil topgan?

#5. Hamza uch oy ichida qaysi tilni ma’lum darajada o‘zlashtirib, otasiga xatlar yoza boshlaydi?

#6. Hamzaning maktablari qaysi jihati bilan el orasida tez mashhur bo‘lib ketadi?

#7. Nuqtalar o‘rniga mos joy nomini qo‘ying. Hamza 1926-yilning 25-avgustida yozgan tarjimayi holida shunday eslaydi: « ... yo‘qsul bolalar uchun pulsiz o‘qitish maktabi ochdim. 20-30 keyin 15-16 kishi bir oygina yordam berdilar, o‘zim 4 oycha davom ettirgandan keyin, uyaz nachalnigi tomonidan tintuv bo‘lib, yopildi. Lekin hech bir qanday qog‘ozlarim qo‘liga tushmagani uchun qamalmay qutuldim».

#8. Hamza o‘z tarjimayi holida necha yoshida «o‘zbekcha, forschaga tom savodli» bo‘lganligini yodga oladi?

#9. «Jonlarni jononi vatan» she’ri qaysi misralar bilan boshlanadi?

#10. Hamzaning boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun yaratgan darsliklarini toping.

#11. Hamzaning tashabbusi bilan ochilgan arab tili kursida necha kishi ta’lim oladi?

#12. Hamza o‘z tarjimayi holida o‘n yoshida qaysi tillarga tom savodli bo‘lganligini yodga oladi?

#13. To‘qmullin Hamzaning necha sahifadan ortiqroq hajmdagi ijod namunalarini ko‘rib, unga har jihatdan yordam va maslahat beradi?

#14. Hamza 1915-yilda qayerda «G‘ayrat» kutubxonasini ochgan?

#15. Shoir nomiga nima sababdan Hakimzoda so‘zi qo‘shib aytiladi?

#16. Qayerda Hamzaning tashabbusi bilan arab tili kursi ochiladi?

#17. Hamza Abdulla To‘qmullin degan tatar ma’rifatchisi bilan qayerda tanishadi?

#18. Qaysi she’rning har bandining yakunida «Uxlama ko‘p o‘zbek eli asri taraqqiy vaqtida» misrasi takrorlanib keladi?

#19. «Dardiga darmon istamas» she’rining har bandi necha misradan tashkil topgan?

#20. Hamza ijodida qaysi janrlarning dastlabki na’munalari uchraydi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Ushbu testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>