Arab xalifaligi 2

Arab xalifaligi 2. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Marv vohasida arab xalifaligiga qarshi qo’zg’olon qaysi yili boshlangan edi?

#2. Arab xalifaligiga qarshi Marv vohasida bo’lib o’tgan qo’zg’olonga kim boshchilik qilgan?

#3. Ummaviylar sulolasi qaysi yillari hukmronlik qilgan?

#4. Arab halifaligi joriy qilgan yer solig’I qanday atalgan?

#5. Arab xalifaligiga qarshi Iroqda qaysi yillari halq qo’zg’olonlari bo’lgan?

#6. Arab halifaligi hukmronlik qilgan yillar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

#7. Arab xalifaligiga qarshi bo’lib o’tgan qaysi o’lkadagi qo’zg’olon butun Movarounnaxr va Xurosonni qamrab olgan edi?

#8. Abbosiylar sulolasi qaysi yillari hukmronlik qilgan?

#9. Arab xalifaligi joriy qilgan tartibga ko’ra, chorva mollari va savdodan olingan soliq nima deb yuritilgan?

#10. Arab xalifaligiga qarshi Sug’diyonada bo’lib o’tgan halq qo’zg’oloniga kim boshchilik qilgan?

#11. Iroqning qaysi shahrida Arab xalifaligiga qarshi milly-ozodlik harakatlari nisbatan kuchliroq bo’lgan edi?

#12. Arab xalifaligiga qarshi Ozarbayjonda bo’lib o’tgan halq qo’z’oloniga kim boshchilik qildi?

#13. Juz’ya solig’i kimlarga nisbatan belgilangan?

#14. Xalifalik hazinasiga qaysi yerlar o’tardi? 1.Istilo etilgan mamlakatlar yerlari 2.Hokimiyat vakillari yerlari 3.Vafot etgan hokimlar yerlari 4.Arab halifaligi tuzumiga qarshi bo’lgan noiblar yerlari 5.Janglarda halok bo’lgan amaldorlar yerlari 6.Islom dinini qabul qilmagan amaldorlar yerlari

#15. Quyidagi keltirilgan davlatlardan qaysi birida qullar mehnatidan foydalanilmagani haqida manbalarda keltirilgan?

#16. Iroqda Arab halifaligiga qarshi bo’lgan milliy-ozodlik harakatlarida qaysi millat vakillari qatlami ko’p edi? 1.Yahudiylar 2.Arablar 3.Forslar 4.Pushtunlar 5.Kurdlar 6.Armanlar 7.ossuriylar 8.turklar

#17. Xalifa Umar istilo etgan qaysi o’lkalarda yerlar o’z egalarida qolishini buyurgan? 1.Iroq 2.Eron 3.liviya 4.Suriya 5.Misr

#18. Arab xalifaligi joriy qilgan tartibga ko’ra, islom dinini qabul qilmagan aholidan qancha miqdorda dirham undirilgan? 1.Boylardan 49, o’rta hol tabaqa vakillaridan 20 dirham 2.Kambag’al dehqonlardan 8, hunarmandlardan 12 dirham 3.Boylardan 45 dirham, hunarmandlardan 10 dirham 4.O’rta hol tabaqa vakillaridan 24 dirham 5.Boylardan 48 dirham 6.Kambag’al dehqonlardan, hunarmandlardan 12 dirhamdan

#19. Ummaviylar sulolasi hukmronligi qayerda bo’lib o’tgan halq qo’zg’olonidan keyin tugatildi?

#20. Sug’diyonada arab xalifaligiga qarshi qo’zg’olon qaysi yillari bo’lib o’tgan?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>