Arab xalifaligi 3

Arab xalifaligi 3. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. “Qirq yil qul bo’lib yashagandan kun ozod bo’lib yashagan ma’qul!” degan shior qaysi yurt vatanparvarlariga tegishli?

#2. Xulaku Bag’dod shaharini qaysi yili egalladi?

#3. Arab xalifaligi davlati qaysi tarixiy voqeadan keyin butunlay barham topdi?

#4. Arab xalifaligidan birinchi bo’lib ajralib chiqqan amirlik qaysi davlatda tashkil topgan edi?

#5. Tarixda “qizil ko’ylaklilar” nomini olgan qo’zg’olon qayerda bo’lib o’tgan?

#6. Abbosiylar qo’lida qolgan hududlar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?1.O’rta Osiyo 2.Yaqin Sharq 3.Shimoliy Afrika 4.Arabiston yarim oroli 5.Kichik Osiyo

#7. Arab xalifaligiga qarshi Ozarbayjonda milliy-ozodlik kurashi qachon bo’lib o’tdi?

#8. Arab xalifaligidan birinchi bo’lib ajralib chiqqan amirlik qaysi yili tashkil topgan edi?

#9. IX asrdan boshlab Arab xalifaligidan ajralib chiqqan davlat qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 1.Iroq 2.Ozarbayjon 3.Misr 4.Eron 5.Suriya 6.Movarounnaxr 7.Xuroson 8.Hindiston 9.Liviya

#10. Qurdoba nomi bilan atalgan amirlik qaysi davlatda tashkil topgan?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>