Arab xalifaligi 3

Arab xalifaligi 3. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Tarixda “qizil ko’ylaklilar” nomini olgan qo’zg’olon qayerda bo’lib o’tgan?

#2. Xulaku Bag’dod shaharini qaysi yili egalladi?

#3. “Qirq yil qul bo’lib yashagandan kun ozod bo’lib yashagan ma’qul!” degan shior qaysi yurt vatanparvarlariga tegishli?

#4. Arab xalifaligidan birinchi bo’lib ajralib chiqqan amirlik qaysi yili tashkil topgan edi?

#5. Arab xalifaligidan birinchi bo’lib ajralib chiqqan amirlik qaysi davlatda tashkil topgan edi?

#6. Abbosiylar qo’lida qolgan hududlar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?1.O’rta Osiyo 2.Yaqin Sharq 3.Shimoliy Afrika 4.Arabiston yarim oroli 5.Kichik Osiyo

#7. Arab xalifaligi davlati qaysi tarixiy voqeadan keyin butunlay barham topdi?

#8. IX asrdan boshlab Arab xalifaligidan ajralib chiqqan davlat qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 1.Iroq 2.Ozarbayjon 3.Misr 4.Eron 5.Suriya 6.Movarounnaxr 7.Xuroson 8.Hindiston 9.Liviya

#9. Arab xalifaligiga qarshi Ozarbayjonda milliy-ozodlik kurashi qachon bo’lib o’tdi?

#10. Qurdoba nomi bilan atalgan amirlik qaysi davlatda tashkil topgan?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>