Arab xalifaligi.

Arab xalifaligi. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Gibraltar bo’g’oziga kimni nomi berilgan?

#2. “Xalifa” so’zi qanday ma’noni anglatadi?

#3. Islom dunyosida o’zining sahiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat’iyligi bilan shuhrat qozongan xalifa nomi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?

#4. Arab xalifaigining Sharqqa yurishlari Hindistonning qaysi hududiga qadar davom etdi?

#5. Kimning davrida Arabiston yarim oroli aholisi islom dinini qabul qildi?

#6. Arab xalifaligining sharqqa yurishlari O’rta Osiyoni qayeriga qadar davom etdi?

#7. Xalifa Abu Bakr hukmronlik qilgan yillar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

#8. Eron davlatining to’liq bosib olinishi qaysi xalifa davrida amalga oshirildi?

#9. 634-644 yillarda hukmronlik qilgan shaxs to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?

#10. Toriq tog’i” nomini anglatuvchi bo’g’ozning nomi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

#11. Xalifalik qo’shinlari VIII asr boshlarida to’liq bo’ysundirgan qatorni belgilang?

#12. Ulkan hududlarni o’z ichiga olgan arab xalifaligi qachon tashkil topgan?

#13. “Qur’oni Karim” kitobining oyatlarini to’plab, yagona kitob holatga keltirgan xalifa kim?

#14. Xalifa Umar davrida qaysi hududlarga istilochilik harakatlari uyushtirilgan? 1.Falastin 2.Syriya 3.Misr 4.Liviya 5.Eron 6.Iroq 7.Ispaniya 8.Xuroson

#15. Xalifa Usmon hukmronlik qilgan yillar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?

#16. 711-yili Arab xalifaligi tomonidan bosib olingan davlat.

#17. 732 yilda….1.Puate jangi bo’ldi 2.Arab xalifaligi Ispaniyani bosib oldi 3.Xalifa Usmon Eronni to’liq bosib oldi 4.Frank hukmdori Karl Martell arablarni yengdi va ularni Fransiyaga yurishlariga chek qo’ydi

#18. Arab xalifaligining Yevropaga yurishlari qaysi shaharga qadar davom etdi?

#19. So’nggi xalifa Ali hukmronlik qilgan yillar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

#20. Xalifa Usmon davrida qaysi hududlar arab xalifaligi tarkibiga kiritildi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>