Arabiston ilk o‘rta asrlar boshida

Arabiston ilk o‘rta asrlar boshida. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Bir yilda sodir bo`lgan voqelarni aniqlang.

#2. Rim tarixchilari tomonidan « Arabia felix “ – ya`ni « baxtli arabiston» deb atalgan shaharni aniqlang.

#3. Payg`ambarimiz Muhammad s.a.v. ning otalarini ismi to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

#4. Arabiston yarim orolining ko`pchilik aholisi tomonidan yangi vujudga kelgan « Islom “ dini qaysi yildan qabul qilindi?

#5. Eron hukmdori Xisrav I tomonidan Yamanni egallanishi natijasida karvon yo`li o`z yo`lini qaysi hududga o`zgartiradi?

#6. Arabiston yarim orolida joylashgan Hijoz davlatining markazini aniqlang.

#7. Ko‘chmanchi arablar — badaviylar nima bilan shug‘ullanib kelganlar?

#8. Eron hukmdori Xisrav I tomonidan Yaman qachon egallandi?

#9. Arabiston yarim orolining O`rta asrlarda eng taraqqiy etgan hududlarini aniqlang.

#10. VII asr boshlari Arabistonda urug`chilik jamiyati inqirozini tezlashtirgan omilni aniqlang.

#11. Arabiston yarim orolida Buyuk ipak yo`lida joylashgan eng katta qo`rg`onni aniqlang.

#12. «Hijrat “ so`zi qanday ma`no anglatadi?

#13. Makka shahriga kelgan ko`chmanchilar asosan bu shahardan qaysi turdagi mahsulotlarni olib ketishar edi?

#14. Madina shahri dastlab qaysi nomda atalar edi?

#15. Hijoz hududida yashovchi arab qabilasini aniqlang.

#16. Arabiston yarim orolining janubi va g`arbiy qismida istiqomat qiluvchi aholining asosiy mashg`ulotini aniqlang.

#17. 23 yil davomida nozil bo`lgan diniy kitobni aniqlang.

#18. Arablarning ko‘pchiligi majusiy bo‘lishgan. Ularning dinlari qo‘shni qaysi xalq dinlari bilan ko‘plab umumiylikka ega bo‘lgan?

#19. Muhim ilohlardan biri urush va hosildorlik xudosi qanday ko‘rinishida tasavvur etilgan?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>