Arabiston ilk o‘rta asrlar boshida

Arabiston ilk o‘rta asrlar boshida. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Payg`ambarimiz Muhammad s.a.v. ning otalarini ismi to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

#2. Madina shahri dastlab qaysi nomda atalar edi?

#3. Rim tarixchilari tomonidan « Arabia felix “ – ya`ni « baxtli arabiston» deb atalgan shaharni aniqlang.

#4. 23 yil davomida nozil bo`lgan diniy kitobni aniqlang.

#5. Hijoz hududida yashovchi arab qabilasini aniqlang.

#6. Eron hukmdori Xisrav I tomonidan Yamanni egallanishi natijasida karvon yo`li o`z yo`lini qaysi hududga o`zgartiradi?

#7. Arablarning ko‘pchiligi majusiy bo‘lishgan. Ularning dinlari qo‘shni qaysi xalq dinlari bilan ko‘plab umumiylikka ega bo‘lgan?

#8. Arabiston yarim orolida Buyuk ipak yo`lida joylashgan eng katta qo`rg`onni aniqlang.

#9. Arabiston yarim orolida joylashgan Hijoz davlatining markazini aniqlang.

#10. Arabiston yarim orolining ko`pchilik aholisi tomonidan yangi vujudga kelgan « Islom “ dini qaysi yildan qabul qilindi?

#11. «Hijrat “ so`zi qanday ma`no anglatadi?

#12. Eron hukmdori Xisrav I tomonidan Yaman qachon egallandi?

#13. Ko‘chmanchi arablar — badaviylar nima bilan shug‘ullanib kelganlar?

#14. Arabiston yarim orolining janubi va g`arbiy qismida istiqomat qiluvchi aholining asosiy mashg`ulotini aniqlang.

#15. Makka shahriga kelgan ko`chmanchilar asosan bu shahardan qaysi turdagi mahsulotlarni olib ketishar edi?

#16. Arabiston yarim orolining O`rta asrlarda eng taraqqiy etgan hududlarini aniqlang.

#17. VII asr boshlari Arabistonda urug`chilik jamiyati inqirozini tezlashtirgan omilni aniqlang.

#18. Muhim ilohlardan biri urush va hosildorlik xudosi qanday ko‘rinishida tasavvur etilgan?

#19. Bir yilda sodir bo`lgan voqelarni aniqlang.

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>