Franklar imperiyasi

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Franklar imperiyasi. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Arab xalifaligi istilo qilgan huduni toping?

#2. Kimning ismidan «korol», ya’ni «qirol» unvoni kelib chiqqan?

#3. Buyuk Karlning dastlabki harbiy yurishlari qachon boshlanadi?

#4. Rim papasi qachon Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?

#5. Qachon Buyuk Karl Ispaniyaga dastlabki muvafaqiyatsiz yurish qiladi?

#6. 768-814 yillarda Franklar qirolligini kim boshqargan?

#7. Ilk o`rta asrlarda Yevropada nima toju-taxt ramzi hisoblangan?

#8. Ispaniyada arablarga qarshi jangda Buyuk Karlning jiyani, graf … halok bo`ladi?

#9. 742-814 yillarda kim yashagan?

#10. Germanlarning langobard qabilasi qayerda davlat tuzgan?

#11. Italiyani bosib olgan Buyuk Karl Italiya yerlarini…

#12. Rim mahalliy zodagonlari qaysi papaga qarshi isyon ko`tardilar?

#13. Buyuk Karlning Reyn daryosini o`ng sohilida yashagan qaysi qabilalarga qarshi urushlari 30 yildan ortiq (772-804) davom etadi?

#14. Germanlarning Buyuk Karlga bo’ysunmagan yirik qabilani toping?

#15. 800 yildan Franklar imperiyasini kim boshqargan?

#16. Franklar davlatida Karolinglar sulolasiga kim asos solgan?

#17. Qaysi Rim papasi Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?

#18. 714-768 yillarda kim yashagan?

#19. Buyuk Karl necha yil Franklar qirolligini boshqargan?

#20. Buyuk Karlning keyingi yurishlari davomida Pireneya yarimorolining arablardan tortib olingan hududlarida nima tashkil etilgan?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz. Boshqa mavzularni ham yechib ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Boshqa mavzularni ham yechib ko’ring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>