Bosh sahifa 7 sinf jahon tarixi testlar Franklar imperiyasi

Franklar imperiyasi

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Franklar imperiyasi. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Germanlarning langobard qabilasi qayerda davlat tuzgan?

#2. Qaysi Rim papasi Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?

#3. Germanlarning Buyuk Karlga bo’ysunmagan yirik qabilani toping?

#4. 800 yildan Franklar imperiyasini kim boshqargan?

#5. Ispaniyada arablarga qarshi jangda Buyuk Karlning jiyani, graf … halok bo`ladi?

#6. Italiyani bosib olgan Buyuk Karl Italiya yerlarini…

#7. 742-814 yillarda kim yashagan?

#8. Ilk o`rta asrlarda Yevropada nima toju-taxt ramzi hisoblangan?

#9. Rim mahalliy zodagonlari qaysi papaga qarshi isyon ko`tardilar?

#10. 768-814 yillarda Franklar qirolligini kim boshqargan?

#11. Buyuk Karl necha yil Franklar qirolligini boshqargan?

#12. Qachon Buyuk Karl Ispaniyaga dastlabki muvafaqiyatsiz yurish qiladi?

#13. Buyuk Karlning Reyn daryosini o`ng sohilida yashagan qaysi qabilalarga qarshi urushlari 30 yildan ortiq (772-804) davom etadi?

#14. Franklar davlatida Karolinglar sulolasiga kim asos solgan?

#15. Arab xalifaligi istilo qilgan huduni toping?

#16. Buyuk Karlning keyingi yurishlari davomida Pireneya yarimorolining arablardan tortib olingan hududlarida nima tashkil etilgan?

#17. 714-768 yillarda kim yashagan?

#18. Rim papasi qachon Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?

#19. Kimning ismidan «korol», ya’ni «qirol» unvoni kelib chiqqan?

#20. Buyuk Karlning dastlabki harbiy yurishlari qachon boshlanadi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz. Boshqa mavzularni ham yechib ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Boshqa mavzularni ham yechib ko’ring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>