Franklar imperiyasi

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Franklar imperiyasi. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Buyuk Karlning dastlabki harbiy yurishlari qachon boshlanadi?

#2. Buyuk Karlning Reyn daryosini o`ng sohilida yashagan qaysi qabilalarga qarshi urushlari 30 yildan ortiq (772-804) davom etadi?

#3. Germanlarning Buyuk Karlga bo’ysunmagan yirik qabilani toping?

#4. Franklar davlatida Karolinglar sulolasiga kim asos solgan?

#5. Rim mahalliy zodagonlari qaysi papaga qarshi isyon ko`tardilar?

#6. 768-814 yillarda Franklar qirolligini kim boshqargan?

#7. 742-814 yillarda kim yashagan?

#8. Ispaniyada arablarga qarshi jangda Buyuk Karlning jiyani, graf … halok bo`ladi?

#9. Qaysi Rim papasi Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?

#10. Ilk o`rta asrlarda Yevropada nima toju-taxt ramzi hisoblangan?

#11. Buyuk Karlning keyingi yurishlari davomida Pireneya yarimorolining arablardan tortib olingan hududlarida nima tashkil etilgan?

#12. Italiyani bosib olgan Buyuk Karl Italiya yerlarini…

#13. Germanlarning langobard qabilasi qayerda davlat tuzgan?

#14. Kimning ismidan «korol», ya’ni «qirol» unvoni kelib chiqqan?

#15. Rim papasi qachon Buyuk Karlga imperatorlik tojini kiydiradi?

#16. Buyuk Karl necha yil Franklar qirolligini boshqargan?

#17. Qachon Buyuk Karl Ispaniyaga dastlabki muvafaqiyatsiz yurish qiladi?

#18. 800 yildan Franklar imperiyasini kim boshqargan?

#19. 714-768 yillarda kim yashagan?

#20. Arab xalifaligi istilo qilgan huduni toping?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz. Boshqa mavzularni ham yechib ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz. Boshqa mavzularni ham yechib ko’ring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>