German qabilalari va Rim imperiyasi

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. German qabilalari va Rim imperiyasi. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. "Xalqlarning buyuk ko’chishlari" jarayonini kimlar boshlab bergan?

#2. Yevropada II asrdan iqlimning soviy boshlashi V asrga kelib ekinzorlarni qo’riqqa, suv havzalari va ularga yaqin yerlarni esa botqoqlikka aylantirdi. Bu nimaga sabab bo’ldi?

#3. Xunnlarning IV asrdan Sharqdan hujumlari ko’olab varvar qabilalari o’z makonlaridan siljishga majbur etadi. Bu nimaga sabab bo’ldi?

#4. O’rta asrlar tarixiga oid manbalar necha asosiy turga bo’linadi?

#5. O’rta asrlarning birinchi davri nechanchi asrlarni o’z ichiga oladi?

#6. Qadimgi german qabilalari ( franklar, vestgotlar, ostgotlar, vandallar, burgundlar, langobardlar) qayerda joylashganlar?

#7. Yevropada iqlimning soviy boshlashi nechanchi asrga kelib ekinzorlarning qo’riqqa, suv havzalari va ularga yaqin yerlarni esa botqoqlikka aylantirdi?

#8. O’rta asrlar moddiy manbalariga nimalar kiradi?

#9. O’rta asrlar moddiy manbalariga nimalar kiradi?

#10. Yevropada nechanchi asrdan iqlim soviy boshladi?

#11. O’rta asrlar yozma manbalariga nimalar kiradi?

#12. O’rta asrlar tarixi necha yirik davrga bo’linadi?

#13. O’rta asrlarning ikkinchi davri nechanchi asrlarni o’z ichiga oladi?

#14. German qabilalarida aholi sonining ko’payib borishi natijasida yangi0 yerlarga bo’lgan talabning oshishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishi ularning yangi hududlarni egallashga undaydi Bu nimaga sabab bo’ldi?

#15. Qachon Xitoyda kitob bosish dastgohlari yaratilgan?

#16. Nechanchi asrlar Yevropa tarixiga "Xalqlarning buyuk ko’chishlari" nomi bilan kirgan?

#17. Qachon Yevropada kitob bosish dastgohlari yaratilgan?

#18. Milodiy V asr oxiridan – XV asrning oxirigacha bo’lgan davr nima deb ataladi?

#19. Nechanchi asrda Xunnlarning Sharqdan hujumlari ko’payib varvar qabilalarini o’z makonlaridan siljishga majbur etadi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz. Boshqa mavzularni ishlab ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz qayta qayta urinib ko’ring.

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlarlar mustahkamlagandan so’ng saytdagi boshqa mavzulardagi testlarni yechib bilimingizni sinab ko’ring.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>