German qabilalari va Rim imperiyasi

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. German qabilalari va Rim imperiyasi. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Yevropada II asrdan iqlimning soviy boshlashi V asrga kelib ekinzorlarni qo’riqqa, suv havzalari va ularga yaqin yerlarni esa botqoqlikka aylantirdi. Bu nimaga sabab bo’ldi?

#2. Qachon Xitoyda kitob bosish dastgohlari yaratilgan?

#3. Qachon Yevropada kitob bosish dastgohlari yaratilgan?

#4. Yevropada iqlimning soviy boshlashi nechanchi asrga kelib ekinzorlarning qo’riqqa, suv havzalari va ularga yaqin yerlarni esa botqoqlikka aylantirdi?

#5. Milodiy V asr oxiridan – XV asrning oxirigacha bo’lgan davr nima deb ataladi?

#6. Qadimgi german qabilalari ( franklar, vestgotlar, ostgotlar, vandallar, burgundlar, langobardlar) qayerda joylashganlar?

#7. German qabilalarida aholi sonining ko’payib borishi natijasida yangi0 yerlarga bo’lgan talabning oshishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishi ularning yangi hududlarni egallashga undaydi Bu nimaga sabab bo’ldi?

#8. Xunnlarning IV asrdan Sharqdan hujumlari ko’olab varvar qabilalari o’z makonlaridan siljishga majbur etadi. Bu nimaga sabab bo’ldi?

#9. O’rta asrlar moddiy manbalariga nimalar kiradi?

#10. Yevropada nechanchi asrdan iqlim soviy boshladi?

#11. O’rta asrlar moddiy manbalariga nimalar kiradi?

#12. "Xalqlarning buyuk ko’chishlari" jarayonini kimlar boshlab bergan?

#13. Nechanchi asrlar Yevropa tarixiga "Xalqlarning buyuk ko’chishlari" nomi bilan kirgan?

#14. O’rta asrlarning birinchi davri nechanchi asrlarni o’z ichiga oladi?

#15. O’rta asrlar tarixiga oid manbalar necha asosiy turga bo’linadi?

#16. O’rta asrlar tarixi necha yirik davrga bo’linadi?

#17. O’rta asrlar yozma manbalariga nimalar kiradi?

#18. Nechanchi asrda Xunnlarning Sharqdan hujumlari ko’payib varvar qabilalarini o’z makonlaridan siljishga majbur etadi?

#19. O’rta asrlarning ikkinchi davri nechanchi asrlarni o’z ichiga oladi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz. Boshqa mavzularni ishlab ko’ring.

Siz testdan o’ta olmadingiz qayta qayta urinib ko’ring.

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlarlar mustahkamlagandan so’ng saytdagi boshqa mavzulardagi testlarni yechib bilimingizni sinab ko’ring.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>