Bosh sahifa 7 sinf jahon tarixi testlar Hindiston.

Hindiston.

Hindiston . 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Arab xalifalgi me’morchiligida binolarning ichki va tashqi bezagida qaysi kitob durdonalaridan keng foydalanilgan?

#2. Kordova masjidiqaysi shaharda joylashgan?

#3. .”Bayt ul-hikma” so’zining ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?

#4. Al-Hamro saroyi qaysi shaharda barpo etilgan?

#5. Hasan masjidi qaysi shaharda barpo etilgan?

#6. Arablar quyidagi keltirilgan halqlarning qaysi birlariga nisbatan qoloqroq edi?.Yunonlar, ossurlar, yahudiylar 2.Suriyaliklar, forslar, xitoylar 3.forslar, sug’diylar, yahudiylar 4.yahudiylar, yunonlar, suriyaliklar 5.ispanlar, forslar, xitoylar 6.Sug’diylar, ossurlar, suriyaliklar

#7. Globus va usturlob qaysi davr ixtirosi?

#8. Qaysi xalifa davrida xalifalik saroyida “Bayt ul-hikma” tashkil etilgan?

#9. Arab sayyohlari Yevropaliklardan bir neca asr ilgari qaysi hududlarda bo’lib qaytgan edilar?1.Shimoliy Aftika 2.Mo’g’uliston 3.Xitoy 4.Hindiston 5.Afg’oniston 6.Afrika 7.Sharqiy Yevropa 8.Janubiy Osiyo

#10. Yevropa tibbiyoti nechanchi asrga qadar O’rta Osiyo allomalari bilim va tavsiyalaridan foydalanib keldilar?

#11. ”Bayt ul-hikma” qachon tashkil topgan?

#12. Musulmon adabiyoti dastlab arab tilida yaratilgan bo’lib, keyinchalik qaysi tillarga tarjima qilina boshlandi?

#13. Qaysi fanlarning yuksalishi hunarmandchilik va savdoning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi? 1.Handasa 2.Tibbiyot 3.Matematika 4.Astronomiya 5.Geodeziya 6.Tarix. 7.Geografiya. 8.Fiqhshunoslik

#14. Arab adabiyotining ajoyib durdonasi bo’lgan “Ming bir kecha” asari kimlarni so’zlaridan afsona va ertaklarga aylanib ketdi? 1.Dehqonlar 2.Chorvadorlar 3.Hunarmandlar 4.Savdogarlar 5.Sayyohlar 6.Allomalar 7.Xalifalar 8.Zodagonlar

#15. Arab sayyohlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping? 1.Al-Ma’sudiy 2.Abu Bakr ar-Roziy 3.Ibn Dast 4.Avliyo Chalabiy 5.Abul Mahasin 6.Ibn Fadlan 7.Ibn Battuta 8.Abi Hamid al-G’arnotiy 9.Nuh ibn Mansur

#16. Algebra faninig asoschisi qaysi buyuk alloma nomi bilan bog’liq?

#17. Musulmonlar san’atining asosini qaysi san’at tashkil etadi?

#18. Arab raqamlari nomi bilan Yevropaga ham tarqalgan raqamlar aslida qaysi halqlarning qadimiy raqamlari edi?

#19. Qaysi shaharlarda rasadhonalar barpo etilib, ularda murakkab o’lchovlardan foydalangan astronomlar yer sharining meridianini chiqdilar?

#20. Qaysi buyuk alloma yozgan tibbiyot ilmiga oid asarlar jahon halqlari salomatligi borasida noyob qo’llanma sifatida o’rganib kelinmoqda? 1.Ja’farho’ja ibn Nasriddinho’ja 2.Abu Bakr ar-Roziy 3.Abu Ali ibn Sino 4.Nux ibn Mansur 5. Al-Beruniy 6.Sharafuddin Abu Abdulloh 7.Badriddin Samarqandiy 8.Sulton Ali Xurosoniy

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>