Hindiston.

Hindiston . 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Kordova masjidiqaysi shaharda joylashgan?

#2. Musulmonlar san’atining asosini qaysi san’at tashkil etadi?

#3. .”Bayt ul-hikma” so’zining ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?

#4. Yevropa tibbiyoti nechanchi asrga qadar O’rta Osiyo allomalari bilim va tavsiyalaridan foydalanib keldilar?

#5. Arab adabiyotining ajoyib durdonasi bo’lgan “Ming bir kecha” asari kimlarni so’zlaridan afsona va ertaklarga aylanib ketdi? 1.Dehqonlar 2.Chorvadorlar 3.Hunarmandlar 4.Savdogarlar 5.Sayyohlar 6.Allomalar 7.Xalifalar 8.Zodagonlar

#6. Qaysi xalifa davrida xalifalik saroyida “Bayt ul-hikma” tashkil etilgan?

#7. Globus va usturlob qaysi davr ixtirosi?

#8. Qaysi shaharlarda rasadhonalar barpo etilib, ularda murakkab o’lchovlardan foydalangan astronomlar yer sharining meridianini chiqdilar?

#9. Arab xalifalgi me’morchiligida binolarning ichki va tashqi bezagida qaysi kitob durdonalaridan keng foydalanilgan?

#10. Arab sayyohlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping? 1.Al-Ma’sudiy 2.Abu Bakr ar-Roziy 3.Ibn Dast 4.Avliyo Chalabiy 5.Abul Mahasin 6.Ibn Fadlan 7.Ibn Battuta 8.Abi Hamid al-G’arnotiy 9.Nuh ibn Mansur

#11. Al-Hamro saroyi qaysi shaharda barpo etilgan?

#12. Qaysi fanlarning yuksalishi hunarmandchilik va savdoning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi? 1.Handasa 2.Tibbiyot 3.Matematika 4.Astronomiya 5.Geodeziya 6.Tarix. 7.Geografiya. 8.Fiqhshunoslik

#13. Hasan masjidi qaysi shaharda barpo etilgan?

#14. Algebra faninig asoschisi qaysi buyuk alloma nomi bilan bog’liq?

#15. Arab raqamlari nomi bilan Yevropaga ham tarqalgan raqamlar aslida qaysi halqlarning qadimiy raqamlari edi?

#16. Arablar quyidagi keltirilgan halqlarning qaysi birlariga nisbatan qoloqroq edi?.Yunonlar, ossurlar, yahudiylar 2.Suriyaliklar, forslar, xitoylar 3.forslar, sug’diylar, yahudiylar 4.yahudiylar, yunonlar, suriyaliklar 5.ispanlar, forslar, xitoylar 6.Sug’diylar, ossurlar, suriyaliklar

#17. Musulmon adabiyoti dastlab arab tilida yaratilgan bo’lib, keyinchalik qaysi tillarga tarjima qilina boshlandi?

#18. ”Bayt ul-hikma” qachon tashkil topgan?

#19. Qaysi buyuk alloma yozgan tibbiyot ilmiga oid asarlar jahon halqlari salomatligi borasida noyob qo’llanma sifatida o’rganib kelinmoqda? 1.Ja’farho’ja ibn Nasriddinho’ja 2.Abu Bakr ar-Roziy 3.Abu Ali ibn Sino 4.Nux ibn Mansur 5. Al-Beruniy 6.Sharafuddin Abu Abdulloh 7.Badriddin Samarqandiy 8.Sulton Ali Xurosoniy

#20. Arab sayyohlari Yevropaliklardan bir neca asr ilgari qaysi hududlarda bo’lib qaytgan edilar?1.Shimoliy Aftika 2.Mo’g’uliston 3.Xitoy 4.Hindiston 5.Afg’oniston 6.Afrika 7.Sharqiy Yevropa 8.Janubiy Osiyo

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>