Sharqiy slavyanlar. Kiyev Rusi

Sharqiy slavyanlar. Kiyev Rusi. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Slavyanlar nima bilan shug’ullanishgan?

#2. Ryurikdan keyin kim knyazlikni boshqargan?

#3. Vizantiyada yozilgan «Ziroatchilik qonunlari» nechinchi asrga tegishli?

#4. Igor kimning o’g’li?

#5. Kiyev Rusi nomini olgan davlatga kim asos solidi?

#6. Sineus qayerda knyaz bo’ladi?

#7. Yilnomalarda yozilishicha, Sharqiy slavyan qabilalari kimlarga elchi jo‘natib, ulardan o‘zlariga knyaz yuborishlarini so‘raydi?

#8. Oleg qaysi davlat bilan manfaatli shartnoma tuzadi? Unga ko‘ra, Rus savdogarlariga U davlatda bojsiz savdo qilishga ruxsat beriladi.

#9. Igor qaysi davlatga qarshi ikki marta yurish qiladi?

#10. Kiyev Oleg tominidan qachon egallanadi?

#11. Truvor qayerda knyaz bo’ladi?

#12. Ryurik qayerga knyaz bo’ladi?

#13. Kim o’z knyazligini ko‘chmanchi bijanak qabilalariga qarshi urushdan boshlaydi?

#14. Aka-ukalar orasida kim yakka hukmronlik qila boshlaydi?

#15. Slavyanlar yo‘lboshchilari – otliq drujinachilar faqat o‘z hududlarini himoya qilibgina qolmay………

#16. Skandinaviyalik normannlar yana nima deb nomlangan?

#17. Quyidagilardan qaysilar Oleg va keyingi knyazlarning asosiy vazifalari bo’lgan?1) Xazar xoqonligi zulmidan ozod bo‘lish 2) Bijanaklarni jangda ma’g’lub etish 3) sharqiy slavyan qabilalarini birlashtirishni davom ettirish 4) Vizantiya hududini bosib olish 5) tashqi dushmanlardan davlat chegaralarini asrash 6) Vizantiya bilan manfaatli savdo munosabatlarini o‘rnatish

#18. 912–945-yillarda kim hukmrolik qilgan?

#19. Qabilalar hayotiga oid muhim masalalar qayerda hal qilingan?

#20. Sharqiy slavyan qabilalari: drevlyanlar, rodimichlar, tiverlar, dregovichlar, vyatichlar, sevoryanlar va hokazolar ilk o‘rta asrlarda qaysi daryo havzasida yashaganlar?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>