Vizantiya: G‘arb va Sharq orasida 2

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Vizantiya: G‘arb va Sharq orasida 2. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Qaysi omil Vizantiyada feudal munosabatlarini uzil-kesil o’rnatilishiga olib keladi?

#2. Vizantiya qishloq xo’jaligida erkin dehqonlar qaysi asrlarda qashshoqlashib, qaramlikka tushishi va mulkiy tabaqalanishining paydo bo’lishi natijasida qanday qanday toifalar vujudga keldi?

#3. Vizantiyaliklar qayerda poytaxtni Ravenna bo’lgan alohida noiblik tuzishadi?

#4. Velisariyga qarshi kimlar qochoq qullarga ozodlik berib, ulardan foydalanishgan?

#5. Yustinian I vestgotlar hukmronlik qilgan qayerni egallaydi?

#6. Italiyada vizantiyaliklar kimlarning qattiq qarshiligiga uchraydi?

#7. Yustinian I davrida qaysi german qabilalari bo’ysundiriladi?

#8. Yustinian I davrida qayerlar istilo qilinadi?

#9. Vizantiyada feudal jamiyati qaysi asrlarda uzil-kesil shakllanadi?

#10. Kimlarning qo’shinini qiyinchiliksiz yenggan Vizantiya janubiy viloyatlarni egallab, Gibraltar bo’g’ozi ustidan nazorat o’rnatadi?

#11. 6 asrning o’rtlaridan Vizantiyaga qaysi qabilalarning istilolari boshlanadi?

#12. Vizantiyaning zaiflashuvi natijasida kimlarning istilolariga yo’l ochadi?

#13. Arab xalifaligi hujumlari natijasida Vizantiyadan qaysi asrda Suriya va Misr qo’ldan ketadi?

#14. Qaysi asrlarda imperatorlar amaldorlar, ibodatxonalar, monastirlarga ko’plab yer-mulklar in’om etadilar?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz. Boshqa testlarni ham yechib ko’ring.

Siz testdan o’tmadingiz. Boshqa testlarni ham yechib ko’ring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>