Bosh sahifa 7 sinf jahon tarixi testlar Xitoy (IV–X asrlarda)

Xitoy (IV–X asrlarda)

Xitoy (IV–X asrlarda). 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Tan imperatorlari a'yonlarning mavqelari: unvon va lavozimlariga qarab qanchagacha yer bilan taqdirlanganlar?

#2. Qaysi sulola hukmronligi davrida Xitoy Turk xoqonligiga qarrshi urushlar olib boradi.

#3. Mamlakatning markazlashuvi to’rt asr davom etgan o’zaro urushlarga chek qo’yib qaysi sohalarda rivojlanish ko’zga tashlangan. 1. Iqtisodiy va madaniy rivojlanish 2.ekin maydonlari kengaygan 3.moliya islohoti o’tkazilgan 4.Pul islohoti o’tkazilgan 5.soliqlar tartiblashtirilgan 6. Aholi soni ko’paygan 7. Hududi devor bilan o’ralgan

#4. VI asrning ikkinchi yarmida Xitoyning birlashuviga nima turtki bo’lgan.

#5. qaysi asrlarda Xitoyda tog’-konchilik,chinni va spool buyumlar ishlab chiqarish ham yuksalgan?

#6. Alohida xizmatlari uchun harbiy yoki amaldorga qanchagacha yer berilgan?

#7. Tan imperatorlari shahar devoridan kimda-kim kechasi oshib o'tsa, qancha darra kaltaklanishni joriy etganlar?

#8. Qaysi sulola boshqaruvi davrida Xitoydagi barcha yerlar davlatniki deb e’lon qilingan?

#9. Xitoyda yer egaligi munosabatlari qaysi asrda shakllana boshlaydi.

#10. Xitoyda Xuanxe va Yanszi daryolari oralig'idagi hududlarni savdo-sotiq munosabatlariga tortgan va sharqiy viloyatlarni dengizga chiqishiga sharoit yaratib bergan Buyuk kanal qaysi sulola davrida quriladi?

#11. Kechasi shahar darvozalari yopib qo’yilgan, bu tadbirlardan qanday maqsad ko’zlangan edi. 1,mol-mulk daxlsizligi 2. Shahar tinchlikni saqlashga 3,qo’shni davlatlarning hujumidan 4. imperator xavsizligi uchun

#12. VII asrda qaysi shaharlarning yuksalishi ham savdo-sotiq va hunarmandchilikning rivojlanishi bilan bog’liq bo’lgan.

#13. Qaysi sulola davrida Xitoynning markazlashuvi nihoyasiga yetdi.

#14. Tan imperiyasi davrida 624-yili qabul qilingan qonunga ko'ra, har bir xo'jalik uy-hovlisi o'rnidan tashqari qanchagacha haydaladigan yerni ijaraga olish huquqiga ega bo'lgan?

#15. Xitoyda eng yirik bozor joylashgan edi?

#16. Mamlakatda cheklanmagan hokimiyatga ega bo’lgan Suy sulolasi vakillari qaysi yillarda hokimiyatni boshqargan.

#17. Qaysi yilda Buyuk ipak yo’li ustida joylashgan Gaochan davlatini mag’lub etadi

#18. Xitoyda VII asrda joriy etilgan yagona pul qanday nomlangan?

#19. Qadimgi Xan quldorlik imperiyasi III asrda inqizozga uchrab,uning o’rnida qaysi davlatlar vujudga keldi.

#20. Xitoyda har bir xonadonga o’z bog’ida mevali daraxt ekishdan tashqari nima majburiy bo’lgan.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>