Yevropa xalqlari madaniyati

Yevropa xalqlari madaniyati. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Yevropa xalqlari madaniyati.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. XI asr o’rtalarida Vizantiyada ochilgan dastlabki Universitetda qaysi fakultetlar ish boshlagan edi?

#2. O`rta asrlarda Vizantiyaga shuhrat keltirgan sohalarni aniqlang. 1. shishisozlik 2. koshinpazlik 3. zargarlik 4. kulolchilik 5. naqqoshlik 6. bo`yoq tayyorlash 7. kudungarlik

#3. «... Platon asos solgan bu ilmiy maskan ming yildan ziyod davr davomida nafaqat yunon, balki butun Sharq-u G‘arb olamining rivojiga kuchli ta’sir o‘tkazadi, insoniyat taraqqiyotining istiqbolini belgilab beradi. Shu bois ham Platon Sharq ilm-fanida «ustodi avval», ya’ni birinchi muallim degan sharafli nom bilan shuhrat qozonadi» yuqoridagi fikrlar kimga tegishli?

#4. «Fanlar onasi “ deb atalgan shaharni aniqlang.

#5. O`rta asrlarda Vizantiyaning dengiz janglardagi muvaffaqiyatini ta`minlagan ixtironi aniqlang.

#6. Buyuk Karl hayoti va faoliyati haqida ma`lumot qoldirgan saroy tarixchisini aniqlang.

#7. Vizantiyada joylashgan Avliyo Sofiya ibodatxonasi nechta deraza gulchambari bo’lgan?

#8. Buyuk Karl Saroy akademiyasining qaysi a’zosi shogirdlari maorifni yoyishda katta xizmat qilgan.

#9. IX asrga oid Magnavr oliy maktabi qaysi shaharda ish boshlagan edi?

#10. Quyidagi o`rta asr olimlaridan qay biri Buyuk Karl joriy etgan saroy akademiyasida faoliyat olib borgan edi?

#11. O`rta asrlarning hech shubhasiz eng mahobatli me`morchilik inshooti sifatida ulug`langan inshootni aniqlang.

#12. O`rta asrlarda o`z davlatida yangi maorif tizimini yaratgan davlat rahbarlarini aniqlang.

#13. Buyk Karl joriy etgan va saroyda to`plangan olimlar birlashmasi qanday nomda atalgan?

#14. Ilmga chanqoqoligi va tirishqoqligi bois zamondoshlari orasida « mehnatsevar chumoli “ deb atalgan tarixchini aniqlang.

#15. Vizantiyada tarix, geografiya va tabiiy fanlar ham rivojlangan. 1. tarix 2. koshinpazlik 3. geografiy 4. adabiyot 5. matematika 6. astronomiya 7. tabiiy fanlar

#16. O`rta asrlarda qo`llangan tasviriy san`atdagi Vizantiyacha uslub boshqalaridan qay jihatlari bilan ajralib turgan edi?

#17. Mil.avv IV asrda vujudga kelgan Afina akademiyasiga kim asos solgan edi?

#18. Buyuk Karl joriy etgan maktablar … qoshida ochilgan edi.

#19. Quyida ketirilga tasviriy san`at uslablaridan qasyi biri, bir xil yoki turli xomashyo (koshin, tosh, yog‘och, marmar va metall) bo‘laklaridan ishlangan tasvir, naqshinkor mahobatli (monumental) bezak san’atining asosiy turlaridan.

#20. «... Platon asos solgan bu ilmiy maskan ming yildan ziyod davr davomida nafaqat yunon, balki butun Sharq-u G‘arb olamining rivojiga kuchli ta’sir o‘tkazadi, insoniyat taraqqiyotining istiqbolini belgilab beradi. Shu bois ham Platon Sharq ilm-fanida «ustodi avval», ya’ni birinchi muallim degan sharafli nom bilan shuhrat qozonadi» yuqoridagi fikrlar qaysi asardan olingan?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>