Yevropada o‘rta asr shaharlari 2

Yevropada o‘rta asr shaharlari. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. O’rat asr shaharlar aholisining asosiy qismini kimlar tashkil etgan?

#2. XIV-XV asrlarda qaysi shaharlarda kambag’allar qo’zg’olonlari bo’lib o’tgan?

#3. O’rta asrlardagi Yevropa shaharlarining aksariyat qismi nimadan qurilgan?

#4. Xalfalik muddati kasbning murakkabligiga qarab necha yilni tashkil etgan?

#5. Qachondan boshlab sexlae shaharlarga to’sqinlik qila boshladi?

#6. Xalfalar ish vaqti necha soatni tashkil etardi?

#7. nechanchi asrlarda aholisi 20-30 ming kishi yashagan shaharlar yirik shaharlar hisoblangan?

#8. Sex so’zi qaysi tildan olingan?

#9. O’rta asrlarda qaysi davlatda xalfa sexe – ziyofat uyushtirib, so’ng ustalikka ruxsat olgan?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>