Bosh sahifa 10 sinf adabiyot fanidan testlar O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi – 4

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi – 4

10 sinf adabiyot

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. 10 sing adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

Results

#1. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi parchada qaysi tasvir vositasi qo‘llanilgan? Tabg‘ach qag‘an yag‘imiz erti O‘n o‘q qag‘ani yag‘imiz erti.

#2. Tovushlar ohangdorligi, asosan, bir xil (unli yoki undosh) tovushlarning takrorlanishi natijasida yuzaga keladigan ohangdorlik qaysi tasvir vositasini hosil qiladi?

#3. O‘rxun-Enasoy yodgorliklarining topilishi va o‘rganilishi nechanchi asrdan boshlanadi?

#4. «To‘nyuquq» bitiktoshida kimning xotini vafot etgani va uning marosimini o‘tkazish haqida gap ketadi?

#5. «To‘nyuquq» bitiktoshida qo‘llanilgan «Ko‘gman» so‘ziga izoh bering.

#6. «To‘nyuquq» bitiktoshi kimning tilidan hikoya qilinadi?

#7. Eramizgacha bo‘lgan nechanchi asrda yashagan Herodot To‘maris bilan bog‘liq voqealar tafsilotini keltirgan?

#8. «To‘nyuquq» bitiktoshi necha ustunga yozilgan?

#9. «To‘nyuquq» bitiktoshida o‘rni-o‘rni bilan so‘zlarning ko‘chma ma’nolarda qo‘llanishi seziladi, shuningdek, majoz, matal, maqollardan foydalanish kuchli bo‘lib, quyidagilardan shularga mos javobni toping.

#10. «To‘nyuquq» bitiktoshi To‘nyuquqning qayerda tarbiya topgani, turkiylarning kimga qaram ekanini hikoya qilish bilan bilan boshlanadi?

#11. Qachon dunyo xaritasida Turk xoqonligi degan mamlakat yuzaga kelgan?

#12. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilgan turk xalqi dushmanlarining qaysi tomondan hujum qilishini toping.

#13. «To‘nyuquq» bitiktoshida nimaga nisbatan «oq» epiteti – sifatlashi qo‘llanilgan?

#14. Qadimgi turkiy obidalarning asl manbalari topilgan va saqlanayotgan joylarni toping. 1) Xitoy (Turfon, Urumchi, Miran Suchjoy, Pekin); 2) Buyuk Britaniya (London); 3) Fransiya (Parij); 4) Afg‘oniston; 5) O‘zbekiston; 6) Qozog‘iston; 7) Qirg‘iziston; 8) Shvetsiya (Stokgolm); 9) Yaponiya (Tokiyo).

#15. Qaysi bitiktoshda: «Oriq buqa va semiz buqani (birov) tezagidan bilsa, birov semiz buqa va oriq buqani ajrata olmas», – degan naql keltirilgan?

#16. «To‘nyuquq» bitiktoshlari ustunlarining uzunliklarini toping

#17. «To‘nyuquq» bitiktoshida qo‘llanilgan «Bo‘gu qag‘an» so‘ziga izoh bering.

#18. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi jumlada qo‘llanilgan «chabusi» so‘zi qanday ma’noni anglatadi? «Bilimdoni, chabusi mening o‘zim edim».

#19. Shiroq haqidagi afsona mazmunini yozib qoldirgan yunon tarixchisini toping.

#20. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari haqida dastlabki xabarni kim beradi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish