O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi – 4

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. 10 sing adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

Results

#1. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari haqida dastlabki xabarni kim beradi?

#2. «To‘nyuquq» bitiktoshida qo‘llanilgan «Bo‘gu qag‘an» so‘ziga izoh bering.

#3. «To‘nyuquq» bitiktoshi To‘nyuquqning qayerda tarbiya topgani, turkiylarning kimga qaram ekanini hikoya qilish bilan bilan boshlanadi?

#4. «To‘nyuquq» bitiktoshi kimning tilidan hikoya qilinadi?

#5. Qaysi bitiktoshda: «Oriq buqa va semiz buqani (birov) tezagidan bilsa, birov semiz buqa va oriq buqani ajrata olmas», – degan naql keltirilgan?

#6. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi jumlada qo‘llanilgan «chabusi» so‘zi qanday ma’noni anglatadi? «Bilimdoni, chabusi mening o‘zim edim».

#7. «To‘nyuquq» bitiktoshida nimaga nisbatan «oq» epiteti – sifatlashi qo‘llanilgan?

#8. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi parchada qaysi tasvir vositasi qo‘llanilgan? Tabg‘ach qag‘an yag‘imiz erti O‘n o‘q qag‘ani yag‘imiz erti.

#9. Qachon dunyo xaritasida Turk xoqonligi degan mamlakat yuzaga kelgan?

#10. «To‘nyuquq» bitiktoshi necha ustunga yozilgan?

#11. Tovushlar ohangdorligi, asosan, bir xil (unli yoki undosh) tovushlarning takrorlanishi natijasida yuzaga keladigan ohangdorlik qaysi tasvir vositasini hosil qiladi?

#12. «To‘nyuquq» bitiktoshlari ustunlarining uzunliklarini toping

#13. O‘rxun-Enasoy yodgorliklarining topilishi va o‘rganilishi nechanchi asrdan boshlanadi?

#14. Qadimgi turkiy obidalarning asl manbalari topilgan va saqlanayotgan joylarni toping. 1) Xitoy (Turfon, Urumchi, Miran Suchjoy, Pekin); 2) Buyuk Britaniya (London); 3) Fransiya (Parij); 4) Afg‘oniston; 5) O‘zbekiston; 6) Qozog‘iston; 7) Qirg‘iziston; 8) Shvetsiya (Stokgolm); 9) Yaponiya (Tokiyo).

#15. Shiroq haqidagi afsona mazmunini yozib qoldirgan yunon tarixchisini toping.

#16. Eramizgacha bo‘lgan nechanchi asrda yashagan Herodot To‘maris bilan bog‘liq voqealar tafsilotini keltirgan?

#17. «To‘nyuquq» bitiktoshida kimning xotini vafot etgani va uning marosimini o‘tkazish haqida gap ketadi?

#18. «To‘nyuquq» bitiktoshida o‘rni-o‘rni bilan so‘zlarning ko‘chma ma’nolarda qo‘llanishi seziladi, shuningdek, majoz, matal, maqollardan foydalanish kuchli bo‘lib, quyidagilardan shularga mos javobni toping.

#19. «To‘nyuquq» bitiktoshida qo‘llanilgan «Ko‘gman» so‘ziga izoh bering.

#20. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilgan turk xalqi dushmanlarining qaysi tomondan hujum qilishini toping.

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish