Bosh sahifa 10 sinf adabiyot fanidan testlar O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. Adabiyot testlar

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. Adabiyot testlar

10 sinf adabiyot

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. 10 sing adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

Results

#1. «To‘nyuquq» bitiktoshida nimaga nisbatan «sariq» epiteti – sifatlashi qo‘llanilgan?

#2. «Vatan mustaqilligi uchun jon kuydirish hammaning burchi, beparvolik yomon oqibatlarga olib keladi» degan o‘git qaysi bitiktoshda qayd etilgan?

#3. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi parchada qo‘llanilgan nuqtalar o‘rniga mos joy nomini qo‘ying. «Tabg‘aсh xoqon yovimiz edi. Buning ustiga, qirg‘izning qudratli xoqoni ham yovimiz bo‘ldi. O‘sha uсh xoqon maslahatlashib, « ... ustiga bostirib boraylik, – debti, shunday maslahat qilishibdi. – Sharqqa, Turk xoqoniga qo‘shin tortaylik, – dedi. Unga qo‘shin lashkar tortilmasa, g‘azablangan chog‘da, u bizni yengadi, xoqoni alp ekan, kengashchisi dono ekan, g‘azablangudek bo‘lsa, o‘ldiradigan ko‘rinadi».

#4. Turfon qayer?

#5. «To‘nyuquq» bitiktoshida nomi keltirilgan qadimgi turklardagi onalik, hosildorlik ma’budini toping.

#6. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquq turk xalqini dengiz-u daryolar (katta suvlar)gacha yetkazib borganligini va «uyqusini buzib yurtida yengilib» qolgan nechta shaharni mag‘lub qilganliklarini aytadi?

#7. Qaysi bitiktoshda Vatan tushunchasi, vatanparvarlik va erk g‘oyalari asosiy o‘rin tutadi?

#8. «To‘nyuquq» bitiktoshida o‘g‘uzga ketgan kuzatuvchi yetkazgan xabarga ko‘ra necha o‘g‘uz xalqi ustidan bir xoqon taxtga o‘tiradi?

#9. O‘rxun-Enasoy yodgorliklarini ilmiy jihatdan o‘rgangan o‘zbek olimlarini toping. 1) A. Qayumov; 2) A. Rustamov; 3) S. Ro‘zimboyev; 4) N. Rahmonov; 5) A. Ahmedov; 6) G‘. Abdurahmonov; 7) Q. Sodiqov

#10. «To‘nyuquq» bitiktoshida qo‘llanilgan maqol, matal va naqllarni toping. 1) «Yupqa qalin bo‘lsa, tor-mor qiladigan bahodir emish, ingichka yo‘g‘on bo‘lsa, uzadigan bahodir emish»; 2) «Er yigitning uyalgani o‘lgani»; 3) «Oriq buqa va semiz buqani (birov) tezagidan bilsa, birov semiz buqa va oriq buqani ajrata olmas»; 4) «Otning o‘limi – itning bayrami».

#11. Eramizdan oldingi qaysi xalq tarixchilari turkiylarning o‘ziga xos qo‘shiq va dostonlari bo‘lganini manbalarda qayd etishgan?

#12. «To‘nyuquq» bitiktoshining 10-sinf adabiyot darsligidagi matni qaysi kitobdan olingan?

#13. Turk xoqonligi Yevropa va Sharqiy Osiyoni bog‘lab turuvchi «Buyuk ipak yo‘li»ning ustida joylashgan qaysi hududlardagi turli qabila va xalqlarni birlashtirgan edi?

#14. «To‘nyuquq» bitiktoshida nomi keltirilgan Kul Tegin va Bilga xoqonning otasi kim?

#15. «Irq bitigi» yana qanday nom bilan ataladi?

#16. Qadimgi turkiy adabiyot namunalari bo‘lgan qadimiy obidalar keyinchalik qayerlardan ham topilgan bo‘lsa-da, tarixda O‘rxun–Enasoy obidalari nomi muqim o‘rnashib qolgan? 1) Sibir; 2) Mo‘g‘ulistonning boshqa joylari; 3) Arabiston; 4) O‘rta Osiyo; 5) Kavkaz; 6) Volgabo‘yi; 7) Sharqiy Yevropa; 8) Hindiston; 9) Sharqiy Turkiston.

#17. «To‘nyuquq» bitiktoshida Eltarish xoqon dono maslahatchisi bilan bo‘lgani uchun Qitanga necha marta jang qilganligi aytiladi?

#18. «To‘nyuquq» bitiktoshidagi o‘ziga xos tasvir usullaridan biri voqeahodisalarga muayyan yondashish bilan izohlanadi, ko‘pincha bir necha voqea-hodisalar yoki ular bilan bog‘liq detallar ketma-ket sanaladi. Quyidagilardan shularga mos javobni toping. 1) «Turk budun o‘lti, alqinti, yo‘q bo‘ldi»; 2) «Tabg‘ach, bardanayin teg. Qitany, o‘ngdalayin teg. Ban yirdantayin tegayin». (Tabg‘ach, sen o‘ngdan hujum qil! Qitan, oldindan hujum qil! Men chapdan hujum qilay!); 3) «... uchovi qamal qilsa, qamalda qolajakmiz. Unda vujudining ich-u tashini - mol-u jonini topshirgan kishiday bo‘lamiz. Yupqa yig‘in tormor qilishga oson emish, ingichka yig‘in uzishga oson emish. Yupqa qalin bo‘lsa, tor-mor qiladigan bahodir emish, ingichka yo‘g‘on bo‘lsa, uzadigan bahodir emish»; 4) «Altun yishni oshib keldik, Ertish daryosini kechib keldik. Kelgani alp, deganlar. (Yov bizni) sezma(y qol)di».

#19. «To‘nyuquq» bitiktoshida nomi keltirilgan Bilga xoqon kim edi?

#20. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk xalqi ustiga qaysi uchta xalqning birlashib hujum qilishini eshitgach, To‘nyuquq: «Xabarni eshitib, tun uyqum kelmadi, kunduz o‘tirgim kelmadi», – deydi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish