O’rxun enasoy obidalari

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. 10 sing adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

Natijalar

#1. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquqning turk xoqonligidagi eng oliy darajadagi harbiy unvonlardan qaysi birini olganligi aytiladi?

#2. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquq ushbu bitigni qaysi xoqon elida yozdirganligini aytadi?

#3. «To‘nyuquq» bitiktoshidagi asosiy tasvir vositasi qaysi?

#4. «To‘nyuquq» bitiktoshi hozirda qayerda saqlanadi?

#5. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Ko‘gman yo‘li orqali qayerga hujum qilishadi?

#6. «To‘nyuquq» bitiktoshida kim Eltarish xoqonning maslahatchisi va sarkardasi bo‘lgan?

#7. «Yupqa qalin bo‘lsa, tor-mor qiladigan bahodir emish, ingichka yo‘g‘on bo‘lsa, uzadigan bahodir emish» maqoli qaysi bitiktoshda ishlatilgan?

#8. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari dastlab, qayerlardan toshga bitilgan obidalar shaklida topilgan?

#9. Qadimgi turkiy obidalarning asl manbalari topilgan va saqlanayotgan joylarni toping. 1) O‘rxun va Enasoy daryolari atroflari; 2) Turfon; 3) Mo‘g‘uliston; 4) Germaniya; 5) Rossiya; 6) Tojikiston; 7) Turkiya

#10. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi parchada qo‘llanilgan nuqtalar o‘rniga mos joy nomini qo‘ying. «Turk xalqi el bo‘libdiki, Turk xoqoni taxtga kelibdiki, ... shahriga, dengiz-u daryolarga (katta suvlarga) yetmagan edi. Xoqonimga o‘tinib, lashkar tortdim».

#11. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilishicha, To‘nyuquq necha kishini birlashtirgani uchun unga «shad» unvoni beriladi?

#12. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilishicha, o`g`uzdan sir bilish uchun jo`natilgan kuzatuvchi Qitanga kimning yuborilganini va turklarning ustiga bostirib kelishini aytadi?

#13. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Oq tarmal (hozirgi Xua Kem) daryosini kechib, kimlarni qo‘qqisdan bosib, xonini o‘ldirganliklari yoziladi?

#14. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquq xalqining nimalar yeb kun kechirishini aytadi va «Xalqning qorni to‘q edi. Dushmanimiz atrofga qanotini yoydi, biz shay edik. Shunday yashar erk eli», deya faxrlanadi?

#15. «To‘nyuquq» bitiktoshida nima (kim)ga nisbatan «egri» epiteti – sifatlashi qo‘llanilgan?

#16. «To‘nyuquq» bitiktoshi qaysi xoqonning ayni paytda turk sir xalqini, o‘g‘uz xalqini boshqarib turganligi bilan yakunlanadi?

#17. Turk xoqonligi nechanchi asrgacha hukmronlik qilgan?

#18. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari, asosan, qaysi davr voqealarini aks ettiradi?

#19. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Yinju o‘g‘uzni kechib, Tinsi o‘g‘li yotadigan qaysi tog‘ni oshib o‘tganlari aytiladi?

#20. «To‘nyuquq» bitiktoshi qayerdan topilgan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish