O’rxun enasoy obidalari

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. 10 sing adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

Natijalar

#1. Turk xoqonligi nechanchi asrgacha hukmronlik qilgan?

#2. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Oq tarmal (hozirgi Xua Kem) daryosini kechib, kimlarni qo‘qqisdan bosib, xonini o‘ldirganliklari yoziladi?

#3. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari, asosan, qaysi davr voqealarini aks ettiradi?

#4. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi parchada qo‘llanilgan nuqtalar o‘rniga mos joy nomini qo‘ying. «Turk xalqi el bo‘libdiki, Turk xoqoni taxtga kelibdiki, ... shahriga, dengiz-u daryolarga (katta suvlarga) yetmagan edi. Xoqonimga o‘tinib, lashkar tortdim».

#5. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquqning turk xoqonligidagi eng oliy darajadagi harbiy unvonlardan qaysi birini olganligi aytiladi?

#6. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilishicha, o`g`uzdan sir bilish uchun jo`natilgan kuzatuvchi Qitanga kimning yuborilganini va turklarning ustiga bostirib kelishini aytadi?

#7. «To‘nyuquq» bitiktoshi qaysi xoqonning ayni paytda turk sir xalqini, o‘g‘uz xalqini boshqarib turganligi bilan yakunlanadi?

#8. «Yupqa qalin bo‘lsa, tor-mor qiladigan bahodir emish, ingichka yo‘g‘on bo‘lsa, uzadigan bahodir emish» maqoli qaysi bitiktoshda ishlatilgan?

#9. «To‘nyuquq» bitiktoshi hozirda qayerda saqlanadi?

#10. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Ko‘gman yo‘li orqali qayerga hujum qilishadi?

#11. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquq ushbu bitigni qaysi xoqon elida yozdirganligini aytadi?

#12. «To‘nyuquq» bitiktoshida kim Eltarish xoqonning maslahatchisi va sarkardasi bo‘lgan?

#13. «To‘nyuquq» bitiktoshida nima (kim)ga nisbatan «egri» epiteti – sifatlashi qo‘llanilgan?

#14. «To‘nyuquq» bitiktoshi qayerdan topilgan?

#15. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilishicha, To‘nyuquq necha kishini birlashtirgani uchun unga «shad» unvoni beriladi?

#16. «To‘nyuquq» bitiktoshidagi asosiy tasvir vositasi qaysi?

#17. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Yinju o‘g‘uzni kechib, Tinsi o‘g‘li yotadigan qaysi tog‘ni oshib o‘tganlari aytiladi?

#18. Qadimgi turkiy obidalarning asl manbalari topilgan va saqlanayotgan joylarni toping. 1) O‘rxun va Enasoy daryolari atroflari; 2) Turfon; 3) Mo‘g‘uliston; 4) Germaniya; 5) Rossiya; 6) Tojikiston; 7) Turkiya

#19. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari dastlab, qayerlardan toshga bitilgan obidalar shaklida topilgan?

#20. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquq xalqining nimalar yeb kun kechirishini aytadi va «Xalqning qorni to‘q edi. Dushmanimiz atrofga qanotini yoydi, biz shay edik. Shunday yashar erk eli», deya faxrlanadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish