Bosh sahifa 10 sinf adabiyot fanidan testlar O’rxun enasoy obidalari

O’rxun enasoy obidalari

10 sinf adabiyot

O’rxun enasoy obidalari. To’nyuquq bitikdoshi. 10 sing adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar to’plami.

Results

#1. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquq xalqining nimalar yeb kun kechirishini aytadi va «Xalqning qorni to‘q edi. Dushmanimiz atrofga qanotini yoydi, biz shay edik. Shunday yashar erk eli», deya faxrlanadi?

#2. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquq ushbu bitigni qaysi xoqon elida yozdirganligini aytadi?

#3. «To‘nyuquq» bitiktoshidagi asosiy tasvir vositasi qaysi?

#4. «To‘nyuquq» bitiktoshi hozirda qayerda saqlanadi?

#5. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari dastlab, qayerlardan toshga bitilgan obidalar shaklida topilgan?

#6. «To‘nyuquq» bitiktoshida nima (kim)ga nisbatan «egri» epiteti – sifatlashi qo‘llanilgan?

#7. «To‘nyuquq» bitiktoshi qayerdan topilgan?

#8. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilishicha, To‘nyuquq necha kishini birlashtirgani uchun unga «shad» unvoni beriladi?

#9. «To‘nyuquq» bitiktoshida To‘nyuquqning turk xoqonligidagi eng oliy darajadagi harbiy unvonlardan qaysi birini olganligi aytiladi?

#10. «To‘nyuquq» bitiktoshida kim Eltarish xoqonning maslahatchisi va sarkardasi bo‘lgan?

#11. O‘rxun-Enasoy yodgorliklari, asosan, qaysi davr voqealarini aks ettiradi?

#12. «To‘nyuquq» bitiktoshi qaysi xoqonning ayni paytda turk sir xalqini, o‘g‘uz xalqini boshqarib turganligi bilan yakunlanadi?

#13. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Oq tarmal (hozirgi Xua Kem) daryosini kechib, kimlarni qo‘qqisdan bosib, xonini o‘ldirganliklari yoziladi?

#14. Qadimgi turkiy obidalarning asl manbalari topilgan va saqlanayotgan joylarni toping. 1) O‘rxun va Enasoy daryolari atroflari; 2) Turfon; 3) Mo‘g‘uliston; 4) Germaniya; 5) Rossiya; 6) Tojikiston; 7) Turkiya

#15. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Ko‘gman yo‘li orqali qayerga hujum qilishadi?

#16. «To‘nyuquq» bitiktoshidan olingan quyidagi parchada qo‘llanilgan nuqtalar o‘rniga mos joy nomini qo‘ying. «Turk xalqi el bo‘libdiki, Turk xoqoni taxtga kelibdiki, ... shahriga, dengiz-u daryolarga (katta suvlarga) yetmagan edi. Xoqonimga o‘tinib, lashkar tortdim».

#17. «To‘nyuquq» bitiktoshida turk lashkari Yinju o‘g‘uzni kechib, Tinsi o‘g‘li yotadigan qaysi tog‘ni oshib o‘tganlari aytiladi?

#18. «To‘nyuquq» bitiktoshida keltirilishicha, o`g`uzdan sir bilish uchun jo`natilgan kuzatuvchi Qitanga kimning yuborilganini va turklarning ustiga bostirib kelishini aytadi?

#19. Turk xoqonligi nechanchi asrgacha hukmronlik qilgan?

#20. «Yupqa qalin bo‘lsa, tor-mor qiladigan bahodir emish, ingichka yo‘g‘on bo‘lsa, uzadigan bahodir emish» maqoli qaysi bitiktoshda ishlatilgan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish