Rustamxon dostoni testlar

Rustamxon dostoni mavzulashtirilgan testlar. 10 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan online testlar.

Natijalar

#1. «Rustamxon» dostonidan olingan quyidagi parchada qayerlarning beklari va xonlari haqida gap ketyapti? «Bu yerlar tevaragidagi ellar, necha qo‘rg‘on so‘rab turgan beklar ilgaridan ham bir-biriga ma’lum. Goh Sultonxonga boj berib, goh bermay qaytib turar edi».

#2. «Rustamxon» dostonida Sultonxonning nechta xotini bor edi?

#3. «Rustamxon» dostonidagi ajdarga asir bo‘lgan qiz kim?

#4. «Rustamxon» dostonidan olingan quyidagi satrlarda qo‘llanilgan «lanqa» so‘zining ma’nosini toping. «Rustam otasini chopibdi» degan Lanqa gapni, qo‘zim, o‘zingga olma.

#5. «Rustamxon» dostonida Sultonxon safarga ketar chog‘ida taxtini kimga topshirib ketadi?

#6. «Rustamxon» dostonidan olingan quyidagi parchada qaysi obraz ta’riflangan? «Ko‘rdi: ajab suratli bir qiz, jamoli kunni xira qilguday, har kim husnini ko‘rsa, aqli ketib, otdan yiqilib qolguday. Ikki qo‘li orqasiga boylangan, sochidan uyning keragasiga boylovli turibdi».

#7. «Rustamxon» dostonidan olingan quyidagi parcha kimlarning tilidan kimga qarata aytilgan? Eshit, momo, oyimlarning tilini, Vayron qilsang bunda Oqtosh elini, Xazon qilgin tar ochilgan gulini, O‘lsin deymiz Huroyim ham ulini.

#8. «Rustamxon» dostonida kim Huroyimni zindonband qilib, uning qiyofasiga kiradi va dev yordami bilan Rustamni o‘ldirmoqchi bo‘ladi?

#9. «Rustamxon» dostonida qaysi obraz kundoshlari yurtidan quvganida ham, ajal ko‘lanka solganida ham, o‘zga yurtda qiyinchilikda yashasa ham, o‘zligidan kechmaydi?

#10. Quyidagilar ichidan xalq og‘zaki ijodidagi ishqiy-sarguzasht dostonlarni toping. 1) «Go‘ro‘g‘li»; 2) «Ravshan»; 3) «Rustamxon»; 4) «Alpomish»; 5) «Oshiq G‘arib va Shohsanam».

#11. «Rustamxon» dostonidan olingan quyidagi satrlar qaysi qahramon tilidan olingan? Bolam! – deb qaytardi Rustamday uldi, Tavba qilib o‘zi axtarib keldi, Chopib tashlab, bolam, senga ne bo‘ldi? Qanday bo‘lsa, qo‘zim, manmanlik qilma, «Rustam otasini chopibdi» degan Lanqa gapni, qo‘zim, o‘zingga olma.

#12. «Rustamxon» dostonida Bujul shahridan qaytib kelgan Rustamxon va enasi qayerda yashar edilar?

#13. «Rustamxon» dostonida Oqtoshdan bosh olib ketgan Rustamxon enasini otga mindirib, tozilarini ergashtirib yo‘lga chiqadi va qayerdan qo‘nim topadi?

#14. Doston deb nimaga aytiladi?

#15. «Rustamxon» dostonida Sultonxon safarga ketgach, Oqtosh mamlakatida tashqarida kim arz so‘radi?

#16. «Rustamxon» dostonida kim «nor kalla qo‘chqor» deb ta’riflanadi?

#17. «Rustamxon» dostonida Rustamni o‘ldirmoqchi bo‘lgan Momogul kampir kimdan yordam so‘raydi?

#18. «Rustamxon» dostonida qaysi obraz soddadil, mard va qo‘rqmas, jismonan baquvvat inson, mehribon farzand va sadoqatli yor sifatida gavdalanadi?

#19. «Rustamxon» dostonida oxir-oqibatda kim Oqtoshda podsholik qildi?

#20. «Rustamxon» dostonida yolg‘iz o‘g‘li va Huroyimni izlab Oqrabotga kelgan Sultonxonni dastlab kim ko‘rib qoladi va «belida kamarlari tilladan: qaddi-jasadi kelbati Rustamga keladi» deya Rustamning otasi ekanligini anglaydi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish