Bosh sahifa 10 sinf adabiyot fanidan testlar Rustamxon dostoni mavzulashtirilgan testlar.

Rustamxon dostoni mavzulashtirilgan testlar.

10 sinf adabiyot

Rustamxon dostoni mavzulashtirilgan testlar. 10 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan online testlar.

Results

#1. «Rustamxon» dostonida Bujulda biroz muddat podsho bo‘lgan Rustamxon so‘ngra qayerga yo‘l oladi?

#2. «Rustamxon» dostonida Rustamxonning qaysi ishidan keyin ajdahor behush bo‘ladi?

#3. «Rustamxon» dostonida soxta arznomaga ishongan Sultonxon Huroyimga qanday jazo tayinlaydi?

#4. «Rustamxon» dostonida qaysi obrazda tengsiz go‘zallikka xos teng fahm-farosat, zukkolik ham mavjud, uning bu fazilatlari Sultonxon o‘z qilmishlariga tavba qilib, o‘g‘li va xotinidan kechirim so‘rash uchun kelgan paytda ham ko‘rinadi?

#5. «Rustamxon» dostonida Sultonxonni kechirgan Huroyim va Rustamxon birgalikda qayerga yo‘l olishadi?

#6. «Rustamxon» dostonida Rustamxon Bujulda necha kun podsho bo‘ladi?

#7. «Rustamxon» dostonidan olingan ushbu satrlar kim tomonidan kimga qarata aytilgan? Shu ko‘ylarga soldi qodir Xudoyim, Xarob bo‘lib qoldi u manzil-joyim, Havoga davr olib bo‘z qarchig‘ayim, Shu gulshanga qo‘ndimi deb so‘rayin.

#8. Quyidagilar ichidan xalq og‘zaki ijodidagi qahramonlik dostonini toping.

#9. «Rustamxon» dostonida Sultonxon yolg‘iz o‘g‘li va Huroyimni izlab Oqrabotga kelganda Rustam qayerga ketgan edi?

#10. «Rustamxon» dostonida Rustamxon ajdahorni o‘ldirgach, uni necha g‘o‘la qilib kesib tashlaydi?

#11. «Rustamxon» dostonida jallodlar Huroyimni o‘ldirmoqchi bo‘layotganlarida uni kim qutqarib qoladi?

#12. «Rustamxon» dostonida safarga ketar chog‘ida Sultonxon Huroyimga agar qiz tug‘ilsa, qaysi ismni qo‘yishini aytadi?

#13. «Rustamxon» dostonida qaysi obraz o‘ylamay qaror qabul qiladigan, o‘zgalarning gapiga ishonuvchan laqma, podsho bo‘lsa-da, zaif shaxs sifatida tasvirlanadi?

#14. «Rustamxon» dostonida: «Dunyoda bir qo‘rqqan yomon, bir quvongan yomon», – degan gapni kim kimga qarata aytadi?

#15. «Rustamxon» dostonida nima uchun Qizil dev shum kampirni o‘ldirib, Rustamxonni ozod etadi?

#16. «Rustamxon» dostonida ajdahor zulmidan qutulgan qaysi shahar va uning shohi Rustamni shohlikka ko‘taradilar?

#17. «Rustamxon» dostonidan olingan quyidagi parchada qaysi obraz tasvirlangan? Alifday qomating, xipcha belingdan, Menga bayon ayla o‘sgan elingdan, Xabar olmay hech kim sening holingdan, Bu yerlarga qanday nomard boyladi?

#18. «Rustamxon» dostonida Sultonxon qaysi mamlakatni Oqtosh yurtiga qo‘shib olmoqchi bo‘ladi?

#19. «Rustamxon» dostonida ikki kundosh kimdan qutulish uchun Momogul maston bilan til biriktiradilar?

#20. «Rustamxon» dostonida keltirilgan «mazgil» so‘zining ma’nosini toping.

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish