Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 5

Ona tili fanidan mukammal testlar 5

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. So‘roq gaplar necha xil yo‘l bilan hosil qilinadi?

#2. Darak gaplarning kesimi qanday fe’llar bilan ifodalanadi?

#3. Gapda so‘zlar necha xil yo‘l bilan bog‘lanadi?

#4. So‘z birikmasida so‘roqqa qaysi qism javob bo‘ladi?

#5. So‘roq ma’nosini bildiruvchi gaplar ...

#6. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlaridan qaysi biri voqea-hodisa haqida xabar beradi?

#7. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlarini ayting.

#8. Tobe bog‘lanish qanday nom bilan ishlatiladi?

#9. Yozuvda gapning oxiriga qanday tinish belgilari qo‘yiladi?

#10. So‘roq gaplar qanday yo‘llar bilan hosil qilinadi?

#11. Qanday gaplar ritorik so‘roq gaplar deyiladi?

#12. Gap uchun muhim xususiyatlar qaysilar?

#13. Vatanni sevmoq iymondandir. Ushbu gapda nechta tobe bog‘lanish mavjud?

#14. 1. Shirin taom. 2. Shirin xotira. 3. Achchiq va shirin. 4. Qovunning shirini. 5. Kitobning muqovasi. 6. Qovunni kesmoq. 7. Daftarni olmoq. 8. Kitob bilan daftar. 9. Suv va havo. 10. Suvda cho‘milmoq. 11. Suvdan ichmoq. 12. Sutni ichmoq. Ushbu birliklarni so‘z birikmasi va so‘z qo‘shilmasiga ajrating.

#15. So‘z birikmasida so‘roq qaysi qismga beriladi?

#16. Teng bog‘lanish qanday nom bilan ishlatiladi?

#17. Gaplarning ifoda maqsadiga ko‘ra nechta turi mavjud?

#18. Tobe bog‘lanish necha qismdan iborat bo‘ladi?

#19. Darak gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#20. Biz mustaqillikning oydin yo‘lidan ketyapmiz. Bu gapning ifoda maqsadiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

Testni tugatish