Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 5

Ona tili fanidan mukammal testlar 5

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Vatanni sevmoq iymondandir. Ushbu gapda nechta tobe bog‘lanish mavjud?

#2. So‘roq ma’nosini bildiruvchi gaplar ...

#3. So‘roq gaplar necha xil yo‘l bilan hosil qilinadi?

#4. Tobe bog‘lanish qanday nom bilan ishlatiladi?

#5. Darak gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#6. Tobe bog‘lanish necha qismdan iborat bo‘ladi?

#7. Teng bog‘lanish qanday nom bilan ishlatiladi?

#8. Gaplarning ifoda maqsadiga ko‘ra nechta turi mavjud?

#9. So‘roq gaplar qanday yo‘llar bilan hosil qilinadi?

#10. So‘z birikmasida so‘roq qaysi qismga beriladi?

#11. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlaridan qaysi biri voqea-hodisa haqida xabar beradi?

#12. Darak gaplarning kesimi qanday fe’llar bilan ifodalanadi?

#13. 1. Shirin taom. 2. Shirin xotira. 3. Achchiq va shirin. 4. Qovunning shirini. 5. Kitobning muqovasi. 6. Qovunni kesmoq. 7. Daftarni olmoq. 8. Kitob bilan daftar. 9. Suv va havo. 10. Suvda cho‘milmoq. 11. Suvdan ichmoq. 12. Sutni ichmoq. Ushbu birliklarni so‘z birikmasi va so‘z qo‘shilmasiga ajrating.

#14. Yozuvda gapning oxiriga qanday tinish belgilari qo‘yiladi?

#15. Qanday gaplar ritorik so‘roq gaplar deyiladi?

#16. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlarini ayting.

#17. Gapda so‘zlar necha xil yo‘l bilan bog‘lanadi?

#18. So‘z birikmasida so‘roqqa qaysi qism javob bo‘ladi?

#19. Gap uchun muhim xususiyatlar qaysilar?

#20. Biz mustaqillikning oydin yo‘lidan ketyapmiz. Bu gapning ifoda maqsadiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

Testni tugatish