Ona tili fanidan mukammal testlar 5

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Teng bog‘lanish qanday nom bilan ishlatiladi?

#2. Gapda so‘zlar necha xil yo‘l bilan bog‘lanadi?

#3. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlaridan qaysi biri voqea-hodisa haqida xabar beradi?

#4. So‘z birikmasida so‘roq qaysi qismga beriladi?

#5. Biz mustaqillikning oydin yo‘lidan ketyapmiz. Bu gapning ifoda maqsadiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#6. Qanday gaplar ritorik so‘roq gaplar deyiladi?

#7. Tobe bog‘lanish qanday nom bilan ishlatiladi?

#8. So‘roq ma’nosini bildiruvchi gaplar ...

#9. Darak gaplarning kesimi qanday fe’llar bilan ifodalanadi?

#10. 1. Shirin taom. 2. Shirin xotira. 3. Achchiq va shirin. 4. Qovunning shirini. 5. Kitobning muqovasi. 6. Qovunni kesmoq. 7. Daftarni olmoq. 8. Kitob bilan daftar. 9. Suv va havo. 10. Suvda cho‘milmoq. 11. Suvdan ichmoq. 12. Sutni ichmoq. Ushbu birliklarni so‘z birikmasi va so‘z qo‘shilmasiga ajrating.

#11. So‘roq gaplar necha xil yo‘l bilan hosil qilinadi?

#12. So‘roq gaplar qanday yo‘llar bilan hosil qilinadi?

#13. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlarini ayting.

#14. Darak gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#15. So‘z birikmasida so‘roqqa qaysi qism javob bo‘ladi?

#16. Tobe bog‘lanish necha qismdan iborat bo‘ladi?

#17. Gaplarning ifoda maqsadiga ko‘ra nechta turi mavjud?

#18. Vatanni sevmoq iymondandir. Ushbu gapda nechta tobe bog‘lanish mavjud?

#19. Gap uchun muhim xususiyatlar qaysilar?

#20. Yozuvda gapning oxiriga qanday tinish belgilari qo‘yiladi?

Testni tugatish