Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 18

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz

#1. Tuslanish nima?

#2. O‘tgan zamon qo‘shimchalarini sanang.

#3. Shundaylar bo‘lmasa agar dunyoda, bunchalar muhtaram bo‘lmasdi ayol. Ushbu gapda nechta o‘rinda tovush ortgan?

#4. Fe’lda nechta zamon mavjud?

#5. Fe’l qabul qila oladigan xususiy qo‘shimchalarni sanang.

#6. Harakat va holatni bildiruvchi so‘z turkumi qanday ataladi?

#7. Fe’l zamonlarini belgila­yotgan paytda qaysi zamonga asoslaniladi?

#8. Fe’l qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

Testni tugatish