Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 12

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Vatan hissi, Vatan tuyg‘usi barcha narsadan qadrliroqdir. Bu gapning tuzilishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#2. So‘zlovchining gapi qanday ataladi?

#3. Ko‘chirma gap gapning qaysi o‘rinlarida kelishi mumkin?

#4. Muallif gapi ko‘chirmadan oldin kelsa, undan so‘ng qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#5. Kirish so‘zlarning tagiga qanday belgi chiziladi?

#6. Zamonlar o‘taveradi, davrlar o‘zgaraveradi, ammo Vatan abadiydir. Bu gapning tuzilishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#7. Bu ariqlarning suvlari allaqachon, aniqrog‘i, bundan to‘rt yillarcha oldin qurib qolgandi. Ushbu gapdagi kirish so‘zni toping.

#8. Vatan ko‘nglimizda bo‘l­a, Alloh ishimizga madadkor bo‘l­gay. Bu gapning tuzilishiga ko‘­ra qaysi turiga kiradi?

#9. Yozuvda qaysi bog‘lovchi vositalardan oldin vergul ishlatiladi?

#10. Gaplar tuzilishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

#11. Ko‘chirma gapli qo‘shma gap qanday gaplardan tashkil topadi?

#12. Qanday holatlarda qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplar orasida vergul yoki tire ishlatiladi?

#13. Bunday paytlarda odamlar yordamga kelmasa, nozik niholchalarning ko‘pchiligi nobud bo‘lib ketishi mumkinku, axir! Ushbu gapdagi kirish so‘z qaysi o‘rinda ishlatilgan?

#14. Birovning aynan keltirilgan gapi qanday ataladi?

#15. Qanday gaplar qo‘shtirnoqqa olinadi?

#16. Ohang yordamida bog‘langan sodda gaplar bir-biridan qanday tinish belgilari bilan ajratiladi?

#17. Qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog‘lash uchun ishlatiladigan bog‘lovchi va bog‘lovchi vazifasidagi so‘zlarni aniqlang.

#18. Yakuniy fikrni bildiruvchi kirish so‘zlarni toping.

#19. Fikrning gumonligini ifodalaydigan kirish so‘zlarni ayting

#20. Fikrning to‘g‘riligini bildiruvchi kirish so‘zlarni ayting.

Testni tugatish