Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 12

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Yakuniy fikrni bildiruvchi kirish so‘zlarni toping.

#2. Kirish so‘zlarning tagiga qanday belgi chiziladi?

#3. Ohang yordamida bog‘langan sodda gaplar bir-biridan qanday tinish belgilari bilan ajratiladi?

#4. So‘zlovchining gapi qanday ataladi?

#5. Fikrning to‘g‘riligini bildiruvchi kirish so‘zlarni ayting.

#6. Bunday paytlarda odamlar yordamga kelmasa, nozik niholchalarning ko‘pchiligi nobud bo‘lib ketishi mumkinku, axir! Ushbu gapdagi kirish so‘z qaysi o‘rinda ishlatilgan?

#7. Fikrning gumonligini ifodalaydigan kirish so‘zlarni ayting

#8. Ko‘chirma gap gapning qaysi o‘rinlarida kelishi mumkin?

#9. Vatan hissi, Vatan tuyg‘usi barcha narsadan qadrliroqdir. Bu gapning tuzilishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#10. Ko‘chirma gapli qo‘shma gap qanday gaplardan tashkil topadi?

#11. Birovning aynan keltirilgan gapi qanday ataladi?

#12. Yozuvda qaysi bog‘lovchi vositalardan oldin vergul ishlatiladi?

#13. Qanday holatlarda qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplar orasida vergul yoki tire ishlatiladi?

#14. Bu ariqlarning suvlari allaqachon, aniqrog‘i, bundan to‘rt yillarcha oldin qurib qolgandi. Ushbu gapdagi kirish so‘zni toping.

#15. Qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog‘lash uchun ishlatiladigan bog‘lovchi va bog‘lovchi vazifasidagi so‘zlarni aniqlang.

#16. Muallif gapi ko‘chirmadan oldin kelsa, undan so‘ng qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#17. Qanday gaplar qo‘shtirnoqqa olinadi?

#18. Zamonlar o‘taveradi, davrlar o‘zgaraveradi, ammo Vatan abadiydir. Bu gapning tuzilishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#19. Vatan ko‘nglimizda bo‘l­a, Alloh ishimizga madadkor bo‘l­gay. Bu gapning tuzilishiga ko‘­ra qaysi turiga kiradi?

#20. Gaplar tuzilishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

Testni tugatish