Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 12

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Qanday gaplar qo‘shtirnoqqa olinadi?

#2. Birovning aynan keltirilgan gapi qanday ataladi?

#3. Kirish so‘zlarning tagiga qanday belgi chiziladi?

#4. Muallif gapi ko‘chirmadan oldin kelsa, undan so‘ng qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#5. Gaplar tuzilishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

#6. Fikrning gumonligini ifodalaydigan kirish so‘zlarni ayting

#7. Bu ariqlarning suvlari allaqachon, aniqrog‘i, bundan to‘rt yillarcha oldin qurib qolgandi. Ushbu gapdagi kirish so‘zni toping.

#8. Yakuniy fikrni bildiruvchi kirish so‘zlarni toping.

#9. Ko‘chirma gap gapning qaysi o‘rinlarida kelishi mumkin?

#10. Qanday holatlarda qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplar orasida vergul yoki tire ishlatiladi?

#11. Fikrning to‘g‘riligini bildiruvchi kirish so‘zlarni ayting.

#12. Vatan hissi, Vatan tuyg‘usi barcha narsadan qadrliroqdir. Bu gapning tuzilishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#13. Yozuvda qaysi bog‘lovchi vositalardan oldin vergul ishlatiladi?

#14. So‘zlovchining gapi qanday ataladi?

#15. Zamonlar o‘taveradi, davrlar o‘zgaraveradi, ammo Vatan abadiydir. Bu gapning tuzilishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#16. Ko‘chirma gapli qo‘shma gap qanday gaplardan tashkil topadi?

#17. Vatan ko‘nglimizda bo‘l­a, Alloh ishimizga madadkor bo‘l­gay. Bu gapning tuzilishiga ko‘­ra qaysi turiga kiradi?

#18. Qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog‘lash uchun ishlatiladigan bog‘lovchi va bog‘lovchi vazifasidagi so‘zlarni aniqlang.

#19. Bunday paytlarda odamlar yordamga kelmasa, nozik niholchalarning ko‘pchiligi nobud bo‘lib ketishi mumkinku, axir! Ushbu gapdagi kirish so‘z qaysi o‘rinda ishlatilgan?

#20. Ohang yordamida bog‘langan sodda gaplar bir-biridan qanday tinish belgilari bilan ajratiladi?

Testni tugatish