Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 10

Ona tili fanidan mukammal testlar 10

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Hokim bo‘lakdan anglashilgan narsaning uch shaxsdan biriga qarashli ekanligini bildiradigan bo‘lak ...

#2. Mana, poliz o‘rtasidagi supachada o‘tiribmiz. Ushbu gapdagi aniqlovchini toping.

#3. Bu bo‘limlarda respublika davlat tuzilishining asosiy yo‘riqlari, fuqarolarning huquq va burchlari, davlat hokimiyatining tashkil etilish va boshqa masalalar bayon etilgan. Ushbu gapdagi qaralmishlarni toping.

#4. Aniqlovchi ma’nosiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

#5. Qaratqich aniqlovchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#6. Uzoq yillar davomida bu muammolarni hal qilish uchun jiddiy ish olib borishga yo‘l berilmadi. Ushbu gapda aniqlovchining qaysi turi ishtirok etgan?

#7. Uyushiq gaplar bir-biridan qanday tinish belgisi bilan aj­ratiladi?

#8. Hokim bo‘lakdan anglashilgan narsaning belgisini bildirgan bo‘lak ...

#9. Do‘stlikning mehri bor, do‘stlikning sehri bor, Do‘stlikning gashti bor o‘zgacha. Do‘sti bor qarimas, quvonchi arimas Va yashar yuzgacha, minggacha. Misralar muallifi kim?

#10. Osmonda yulduzlar kul bosgan cho‘g‘dek miltillaydi. Ushbu gapdagi aniqlovchini toping.

#11. Uyushiq bo‘laklar qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak? 1. Bir xil so‘roqqa javob bo‘ladi. 2. Bir xil sintaktik vazifa bajaradi. 3. Sanash ohangi bilan aytiladi. 4. Bog‘lovchi va ohang yordamida ajratiladi. 5. Bir xil grammatik shaklga ega bo‘ladi.

#12. Qaratqich kelishigidagi so‘z bilan tushum kelishigidagi so‘zning farqi nima?

#13. Sanalayotgan bo‘laklar ma’­nosini jamlab ifodalagan so‘z qanday nomlanadi?

#14. Uyushiq bo‘laklar tarkibini qanday bog‘lovchi vositalar bog‘lashi mumkin?

#15. Qaratqich kelishigidagi so‘z nimaga bog‘lanadi?

#16. Qaratqich kelishigi o‘zidan keyingi so‘zning qaysi qo‘­shimchadan bo‘lishini talab qiladi?

#17. Aniqlovchining tagiga qanday belgi chiziladi?

#18. Tushum kelishigidagi so‘z nimaga bog‘lanadi?

#19. Qanoat birla qorin to‘ydirursiz, Qanoat bo‘lmasa, ko‘p och bo‘lursiz. Qanoatsiz kishi bag‘rini dog‘lar, Qanoatlik kishi og‘zini yog‘lar. Misralar muallifi kim?

#20. Sifatlovchi aniqlovchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

Testni tugatish