Ona tili fanidan mukammal testlar 10

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Qaratqich kelishigidagi so‘z nimaga bog‘lanadi?

#2. Hokim bo‘lakdan anglashilgan narsaning belgisini bildirgan bo‘lak ...

#3. Uzoq yillar davomida bu muammolarni hal qilish uchun jiddiy ish olib borishga yo‘l berilmadi. Ushbu gapda aniqlovchining qaysi turi ishtirok etgan?

#4. Osmonda yulduzlar kul bosgan cho‘g‘dek miltillaydi. Ushbu gapdagi aniqlovchini toping.

#5. Sifatlovchi aniqlovchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#6. Mana, poliz o‘rtasidagi supachada o‘tiribmiz. Ushbu gapdagi aniqlovchini toping.

#7. Qaratqich aniqlovchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#8. Bu bo‘limlarda respublika davlat tuzilishining asosiy yo‘riqlari, fuqarolarning huquq va burchlari, davlat hokimiyatining tashkil etilish va boshqa masalalar bayon etilgan. Ushbu gapdagi qaralmishlarni toping.

#9. Do‘stlikning mehri bor, do‘stlikning sehri bor, Do‘stlikning gashti bor o‘zgacha. Do‘sti bor qarimas, quvonchi arimas Va yashar yuzgacha, minggacha. Misralar muallifi kim?

#10. Uyushiq gaplar bir-biridan qanday tinish belgisi bilan aj­ratiladi?

#11. Aniqlovchining tagiga qanday belgi chiziladi?

#12. Qaratqich kelishigi o‘zidan keyingi so‘zning qaysi qo‘­shimchadan bo‘lishini talab qiladi?

#13. Hokim bo‘lakdan anglashilgan narsaning uch shaxsdan biriga qarashli ekanligini bildiradigan bo‘lak ...

#14. Tushum kelishigidagi so‘z nimaga bog‘lanadi?

#15. Sanalayotgan bo‘laklar ma’­nosini jamlab ifodalagan so‘z qanday nomlanadi?

#16. Uyushiq bo‘laklar qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak? 1. Bir xil so‘roqqa javob bo‘ladi. 2. Bir xil sintaktik vazifa bajaradi. 3. Sanash ohangi bilan aytiladi. 4. Bog‘lovchi va ohang yordamida ajratiladi. 5. Bir xil grammatik shaklga ega bo‘ladi.

#17. Uyushiq bo‘laklar tarkibini qanday bog‘lovchi vositalar bog‘lashi mumkin?

#18. Qaratqich kelishigidagi so‘z bilan tushum kelishigidagi so‘zning farqi nima?

#19. Aniqlovchi ma’nosiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

#20. Qanoat birla qorin to‘ydirursiz, Qanoat bo‘lmasa, ko‘p och bo‘lursiz. Qanoatsiz kishi bag‘rini dog‘lar, Qanoatlik kishi og‘zini yog‘lar. Misralar muallifi kim?

Testni tugatish