Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 17

Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 17

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. U o‘ymakor eshikni qiya ochib ichkariga kirdi. Bu gapda olmosh qaysi so‘zning o‘rnida kelgan?

#2. Bir daraxtda o‘n ikki shox, har shoxida o‘ttiz yaproq, yaprog‘ining bir yog‘i qora, bir yog‘i oq. Ushbu gapda son qaysi gap bo‘lagi vazifasida kelgan?

#3. Kishilik olmoshlariga qanday qo‘shimchalar qo‘shilsa, tovush tushishi kuzatiladi?

#4. O‘rtog‘ing yugurishda bi­rinchi ekan, sen-chi, nechanchi o‘rindasan? Gapda olmosh qaysi so‘zning o‘rnida kelgan?

#5. Qanday hollarda tartib son qo‘shimchalari o‘rnida chiziqcha (defis) ish­latilmaydi?

#6. Opam sizga uzgan olmalaridan to‘rttadan berdi. Ushbu gapda son qaysi gap bo‘lagi vazifasida kelgan?

#7. Qaysi qo‘shimchalar so‘zga qo‘shilganida tovush tushadi?

#8. Cholning chaqqon, chapdast o‘g‘li bor ekan, mening ham shunday o‘g‘lim bo‘lsa edi. Gapda olmosh qaysi so‘zning o‘rnida kelgan?

#9. Ot, sifat, son va boshqa so‘zlar o‘rnida qo‘llanib, ularga ishora qiluvchi so‘zlar qanday ataladi?

#10. Ko‘rsatish olmoshlariga qo‘shimcha qo‘shilishi natijasida qaysi tovush ortadi?

#11. Sonning qaysi shakli tovush tushishiga sababchi bo‘ladi?

#12. Olmoshning qaysi turida qo‘shimcha qo‘shilishi natijasida tovush ortishi hodisasi kuzatiladi?

#13. Qaysi kelishik qo‘shimchasi olmoshlarga qo‘shilsa, tovush tushadi?

#14. Ko‘rsatish olmoshlariga qanday qo‘shimchalar qo‘shilganida tovush ortadi?

#15. Otlarning qarashlilik qo‘­shimchasi qaysi?

#16. Son kesim vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#17. Sonning qaysi turida chiziqcha (defis) ishlatiladi?

#18. Qanday hollarda tartib son qo‘shimchalari o‘rnida chiziqcha (defis) ishlatiladi?

#19. Mening kitoblarim hammasi bo‘lib yettita. Ushbu gapda son qaysi gap bo‘lagi vazifasida kelgan?

#20. Bir so‘ziga sonning qaysi shakli qo‘shilib tovush o‘zgarishiga sabab bo‘ladi?

Testni tugatish