Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 13

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Ko‘chirma gap o‘rtada kelsa, qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#2. «Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim, orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim». Ushbu hikmatli so‘z muallifi kim?

#3. Muallif gapi ko‘chirma gapdan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#4. Ot gapda qaysi bo‘lak vazifasida kelishi mumkin?

#5. Otlarning son shakli qaysi?

#6. «Odam tili bilan hayvondan ustun, ammo tildan nojoiz foydalansa, hayvondan battar». Ushbu fikr muallifi kim?

#7. Insonning o’zi bilan suhbati qanday ataladi?

#8. Ko‘chirma gap darak gap bo‘lsa, nuqta qaysi o‘ringa qo‘yiladi?

#9. Otlarning birlik shaklini keltiring.

#10. Ikki kishining suhbati qanday ataladi?

#11. Dialoglarda har bir gap qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#12. Qaysi ijodkor o‘z asarida eng yaxshi va nuqsonsiz nom saxiylik ekanligini aytgan?

#13. Qanday so‘zlar mustaqil so‘z turkumlariga kiradi?

#14. Muallif gapi ikki ko‘chirma gapning o‘rtasida kelganda qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#15. Qanday so‘zlar yordamchi so‘zlar deyiladi?

#16. Shaxs, narsa, joy nomlarini bildirgan so‘z turkumi qanday nomlanadi?

#17. Ot so‘z turkumi oladigan xususiy qo‘shimchalar qaysilar?

#18. Ot qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#19. Ingliz xalq maqollarida (1) «Ota – xazina, aka-uka – tayanch, do‘st esa har ikkovidir» (2) deyiladi. Bu yerda qanday tinish belgilari ishlatilishi kerak?

#20. Ko‘chirma gap muallif gapidan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

Testni tugatish