Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 13

Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 13

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Otlarning son shakli qaysi?

#2. Muallif gapi ikki ko‘chirma gapning o‘rtasida kelganda qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#3. Ko‘chirma gap o‘rtada kelsa, qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#4. Ot so‘z turkumi oladigan xususiy qo‘shimchalar qaysilar?

#5. Muallif gapi ko‘chirma gapdan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#6. «Odam tili bilan hayvondan ustun, ammo tildan nojoiz foydalansa, hayvondan battar». Ushbu fikr muallifi kim?

#7. «Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim, orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim». Ushbu hikmatli so‘z muallifi kim?

#8. Insonning o’zi bilan suhbati qanday ataladi?

#9. Qaysi ijodkor o‘z asarida eng yaxshi va nuqsonsiz nom saxiylik ekanligini aytgan?

#10. Ko‘chirma gap darak gap bo‘lsa, nuqta qaysi o‘ringa qo‘yiladi?

#11. Ot qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#12. Qanday so‘zlar yordamchi so‘zlar deyiladi?

#13. Ikki kishining suhbati qanday ataladi?

#14. Ot gapda qaysi bo‘lak vazifasida kelishi mumkin?

#15. Ko‘chirma gap muallif gapidan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#16. Qanday so‘zlar mustaqil so‘z turkumlariga kiradi?

#17. Shaxs, narsa, joy nomlarini bildirgan so‘z turkumi qanday nomlanadi?

#18. Otlarning birlik shaklini keltiring.

#19. Dialoglarda har bir gap qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#20. Ingliz xalq maqollarida (1) «Ota – xazina, aka-uka – tayanch, do‘st esa har ikkovidir» (2) deyiladi. Bu yerda qanday tinish belgilari ishlatilishi kerak?

Testni tugatish