Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 13

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. «Odam tili bilan hayvondan ustun, ammo tildan nojoiz foydalansa, hayvondan battar». Ushbu fikr muallifi kim?

#2. Muallif gapi ikki ko‘chirma gapning o‘rtasida kelganda qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#3. Dialoglarda har bir gap qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#4. Insonning o’zi bilan suhbati qanday ataladi?

#5. Ot so‘z turkumi oladigan xususiy qo‘shimchalar qaysilar?

#6. Ko‘chirma gap muallif gapidan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#7. Ot gapda qaysi bo‘lak vazifasida kelishi mumkin?

#8. «Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim, orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim». Ushbu hikmatli so‘z muallifi kim?

#9. Qaysi ijodkor o‘z asarida eng yaxshi va nuqsonsiz nom saxiylik ekanligini aytgan?

#10. Ko‘chirma gap o‘rtada kelsa, qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#11. Qanday so‘zlar mustaqil so‘z turkumlariga kiradi?

#12. Ot qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#13. Muallif gapi ko‘chirma gapdan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#14. Ikki kishining suhbati qanday ataladi?

#15. Shaxs, narsa, joy nomlarini bildirgan so‘z turkumi qanday nomlanadi?

#16. Otlarning birlik shaklini keltiring.

#17. Ko‘chirma gap darak gap bo‘lsa, nuqta qaysi o‘ringa qo‘yiladi?

#18. Ingliz xalq maqollarida (1) «Ota – xazina, aka-uka – tayanch, do‘st esa har ikkovidir» (2) deyiladi. Bu yerda qanday tinish belgilari ishlatilishi kerak?

#19. Otlarning son shakli qaysi?

#20. Qanday so‘zlar yordamchi so‘zlar deyiladi?

Testni tugatish