Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 13

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Qanday so‘zlar yordamchi so‘zlar deyiladi?

#2. Ot so‘z turkumi oladigan xususiy qo‘shimchalar qaysilar?

#3. Qaysi ijodkor o‘z asarida eng yaxshi va nuqsonsiz nom saxiylik ekanligini aytgan?

#4. Ko‘chirma gap muallif gapidan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#5. Muallif gapi ikki ko‘chirma gapning o‘rtasida kelganda qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#6. Ikki kishining suhbati qanday ataladi?

#7. Ko‘chirma gap darak gap bo‘lsa, nuqta qaysi o‘ringa qo‘yiladi?

#8. Ko‘chirma gap o‘rtada kelsa, qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#9. «Odam tili bilan hayvondan ustun, ammo tildan nojoiz foydalansa, hayvondan battar». Ushbu fikr muallifi kim?

#10. «Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim, orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim». Ushbu hikmatli so‘z muallifi kim?

#11. Insonning o’zi bilan suhbati qanday ataladi?

#12. Otlarning son shakli qaysi?

#13. Ot gapda qaysi bo‘lak vazifasida kelishi mumkin?

#14. Dialoglarda har bir gap qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#15. Shaxs, narsa, joy nomlarini bildirgan so‘z turkumi qanday nomlanadi?

#16. Ingliz xalq maqollarida (1) «Ota – xazina, aka-uka – tayanch, do‘st esa har ikkovidir» (2) deyiladi. Bu yerda qanday tinish belgilari ishlatilishi kerak?

#17. Ot qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#18. Muallif gapi ko‘chirma gapdan oldin kelganida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#19. Qanday so‘zlar mustaqil so‘z turkumlariga kiradi?

#20. Otlarning birlik shaklini keltiring.

Testni tugatish