Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 11

Ona tili fanidan mukammal testlar 11

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. So‘zlovchining fikriga ishonch, gumon, taxmin singari ma’nolarni qo‘shadigan bo‘lak qanday bo‘lak?

#2. Qanday holatda uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi so‘z orasida tire ishlatiladi?

#3. Kirish so‘zlar gapning qaysi o‘rinlarida keladi?

#4. Undalmaning ostiga qanday chiziladi?

#5. Qanday holatda uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi so‘z orasida ikki nuqta ishlatiladi?

#6. So‘zlovchining fikri qaratilgan shaxs yoki narsalarni bildiruvchi bo‘lak qanday ataladi?

#7. Uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi bo‘lak qanday tinish belgilari bilan ajratiladi?

#8. «Qo‘noq» so‘zining ma’nosi nima?

#9. Men sizni quyosh deb atayman, onajon!.. Ushbu gapdagi undalma qaysi o‘rinda kelgan?

#10. Yaxshi xulqlar () diyonat, qanoat, shijoat, vijdon, Vatanni suymak va boshqalar insonni ulug‘laydi. Bu yerda qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#11. Undalma qaysi xususiyatiga ko‘ra yoyiq va yig‘iq kabi turlarga bo‘linadi?

#12. G‘azab, jaholat, adovat, g‘iybat, tama, zulm – yomon xulqlar kishini tubanlik qa’riga tashlaydi. Ushbu gapda umumlashtiruvchi so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

#13. Kirish so‘zlar boshqa bo‘laklardan qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#14. Xush kelibsizlar qo‘noqlar poyqadamingizga hasanot!!! Ushbu gapdagi undalmani toping. Qanday tinish belgisi tushib qolgan?

#15. Quyosh, havo, suv – hammasi bizning do‘stimiz. Ushbu gapda umumlashtiruvchi so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

#16. Undalma qanday so‘roqqa javob bo‘ladi?

#17. Ey (1) o‘g‘lim (2) idishda nima olib borursan? Bu yerda qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#18. G‘azab, jaholat, adovat, g‘iybat, tama, zulm yomon xulqlar kishini tubanlik qa’riga tashlaydi. Ushbu gapda qaysi o‘rinda qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#19. Undalma gapning qaysi o‘rinlarida keladi?

#20. Undalma boshqa bo‘laklardan qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

Testni tugatish