Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 11

Ona tili fanidan mukammal testlar 11

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Qanday holatda uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi so‘z orasida tire ishlatiladi?

#2. So‘zlovchining fikri qaratilgan shaxs yoki narsalarni bildiruvchi bo‘lak qanday ataladi?

#3. Quyosh, havo, suv – hammasi bizning do‘stimiz. Ushbu gapda umumlashtiruvchi so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

#4. Xush kelibsizlar qo‘noqlar poyqadamingizga hasanot!!! Ushbu gapdagi undalmani toping. Qanday tinish belgisi tushib qolgan?

#5. Uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi bo‘lak qanday tinish belgilari bilan ajratiladi?

#6. Undalmaning ostiga qanday chiziladi?

#7. Ey (1) o‘g‘lim (2) idishda nima olib borursan? Bu yerda qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#8. G‘azab, jaholat, adovat, g‘iybat, tama, zulm yomon xulqlar kishini tubanlik qa’riga tashlaydi. Ushbu gapda qaysi o‘rinda qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#9. G‘azab, jaholat, adovat, g‘iybat, tama, zulm – yomon xulqlar kishini tubanlik qa’riga tashlaydi. Ushbu gapda umumlashtiruvchi so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

#10. Kirish so‘zlar gapning qaysi o‘rinlarida keladi?

#11. So‘zlovchining fikriga ishonch, gumon, taxmin singari ma’nolarni qo‘shadigan bo‘lak qanday bo‘lak?

#12. Men sizni quyosh deb atayman, onajon!.. Ushbu gapdagi undalma qaysi o‘rinda kelgan?

#13. Kirish so‘zlar boshqa bo‘laklardan qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#14. Qanday holatda uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi so‘z orasida ikki nuqta ishlatiladi?

#15. Undalma qaysi xususiyatiga ko‘ra yoyiq va yig‘iq kabi turlarga bo‘linadi?

#16. Undalma boshqa bo‘laklardan qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#17. Yaxshi xulqlar () diyonat, qanoat, shijoat, vijdon, Vatanni suymak va boshqalar insonni ulug‘laydi. Bu yerda qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#18. Undalma qanday so‘roqqa javob bo‘ladi?

#19. Undalma gapning qaysi o‘rinlarida keladi?

#20. «Qo‘noq» so‘zining ma’nosi nima?

Testni tugatish