Ona tili fanidan mukammal testlar 11

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. G‘azab, jaholat, adovat, g‘iybat, tama, zulm – yomon xulqlar kishini tubanlik qa’riga tashlaydi. Ushbu gapda umumlashtiruvchi so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

#2. Quyosh, havo, suv – hammasi bizning do‘stimiz. Ushbu gapda umumlashtiruvchi so‘z qaysi so‘z turkumi bilan ifodalangan?

#3. Kirish so‘zlar gapning qaysi o‘rinlarida keladi?

#4. So‘zlovchining fikri qaratilgan shaxs yoki narsalarni bildiruvchi bo‘lak qanday ataladi?

#5. Ey (1) o‘g‘lim (2) idishda nima olib borursan? Bu yerda qanday tinish belgilari ishlatiladi?

#6. So‘zlovchining fikriga ishonch, gumon, taxmin singari ma’nolarni qo‘shadigan bo‘lak qanday bo‘lak?

#7. Men sizni quyosh deb atayman, onajon!.. Ushbu gapdagi undalma qaysi o‘rinda kelgan?

#8. Xush kelibsizlar qo‘noqlar poyqadamingizga hasanot!!! Ushbu gapdagi undalmani toping. Qanday tinish belgisi tushib qolgan?

#9. G‘azab, jaholat, adovat, g‘iybat, tama, zulm yomon xulqlar kishini tubanlik qa’riga tashlaydi. Ushbu gapda qaysi o‘rinda qanday tinish belgisi ishlatiladi?

#10. Qanday holatda uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi so‘z orasida tire ishlatiladi?

#11. Undalma boshqa bo‘laklardan qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#12. «Qo‘noq» so‘zining ma’nosi nima?

#13. Undalma qaysi xususiyatiga ko‘ra yoyiq va yig‘iq kabi turlarga bo‘linadi?

#14. Uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi bo‘lak qanday tinish belgilari bilan ajratiladi?

#15. Qanday holatda uyushiq bo‘lak va umumlashtiruvchi so‘z orasida ikki nuqta ishlatiladi?

#16. Undalma gapning qaysi o‘rinlarida keladi?

#17. Undalmaning ostiga qanday chiziladi?

#18. Undalma qanday so‘roqqa javob bo‘ladi?

#19. Kirish so‘zlar boshqa bo‘laklardan qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

#20. Yaxshi xulqlar () diyonat, qanoat, shijoat, vijdon, Vatanni suymak va boshqalar insonni ulug‘laydi. Bu yerda qanday tinish belgisi ishlatiladi?

Testni tugatish