Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 16

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Son qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#2. Qiyosiy daraja qanday hosil qilinadi?

#3. Belgining me’yordan kam ekanligini bildiruvchi daraja qanday ataladi?

#4. Nechanchi so‘rog‘iga ja­vob bo‘lgan so‘zlar sonning qaysi turiga kiradi?

#5. Hayotda halol, to‘g‘riso‘z bo‘lish kerak. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#6. Belgining boshqa narsa-buyumlarga qaraganda ko‘p­li­gini bidiruvchi daraja qanday ataladi?

#7. Ozaytirma daraja qanday hosil qilinadi?

#8. Son qanday hollarda aniqlovchi vazifasida kelishi mumkin?

#9. Sonlar necha turga bo‘li­nadi?

#10. Narsa-buyumdagi belgining boshqalarga nisbatan ortiq yoki kamligi qaysi darajani hosil qiladi?

#11. Biz kirgan xona dadam ishlaydigan hujradan ham tor, qorong‘iroq ekan. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#12. Son qanday gap bo‘lagi vazifasida keladi?

#13. Son qanday hollarda hol vazifasida kelishi mumkin?

#14. Orttirma daraja qanday hosil qilinadi?

#15. Son qanday hollarda kesim vazifasida kelishi mumkin?

#16. Son hol vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#17. Narsalarning son-sanog‘i va tartibini bildirgan so‘zlar qanday ataladi?

#18. Son aniqlovchi vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#19. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#20. So‘ng sirkka o‘tib eng uchqur otlardan birini tanlaysan, yo‘lga ravona bo‘lasan. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

Testni tugatish