Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 16

Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 16

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Qiyosiy daraja qanday hosil qilinadi?

#2. Hayotda halol, to‘g‘riso‘z bo‘lish kerak. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#3. Biz kirgan xona dadam ishlaydigan hujradan ham tor, qorong‘iroq ekan. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#4. So‘ng sirkka o‘tib eng uchqur otlardan birini tanlaysan, yo‘lga ravona bo‘lasan. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#5. Ozaytirma daraja qanday hosil qilinadi?

#6. Nechanchi so‘rog‘iga ja­vob bo‘lgan so‘zlar sonning qaysi turiga kiradi?

#7. Son qanday gap bo‘lagi vazifasida keladi?

#8. Son qanday hollarda hol vazifasida kelishi mumkin?

#9. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#10. Son qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#11. Son hol vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#12. Orttirma daraja qanday hosil qilinadi?

#13. Son qanday hollarda aniqlovchi vazifasida kelishi mumkin?

#14. Belgining me’yordan kam ekanligini bildiruvchi daraja qanday ataladi?

#15. Son aniqlovchi vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#16. Narsalarning son-sanog‘i va tartibini bildirgan so‘zlar qanday ataladi?

#17. Narsa-buyumdagi belgining boshqalarga nisbatan ortiq yoki kamligi qaysi darajani hosil qiladi?

#18. Sonlar necha turga bo‘li­nadi?

#19. Belgining boshqa narsa-buyumlarga qaraganda ko‘p­li­gini bidiruvchi daraja qanday ataladi?

#20. Son qanday hollarda kesim vazifasida kelishi mumkin?

Testni tugatish