Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 9

Ona tili fanidan mukammal testlar 9

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Uni ko‘rdim. Ushbu gap ikkinchi darajali bo‘laklarning ishtirok etish-etmasligiga ko‘ra gapning qaysi turiga kiradi?

#2. Yaxshi odam bilan do‘st tutinish lozim. Ushbu gapdagi to‘ldiruvchi hokim bo‘lakka ni­ma yordamida bog‘langan?

#3. To‘ldiruvchi nimaga bog‘lanadi?

#4. Saqlay desang o‘zingni yomondan yum ko‘zingni. Ush­bu gapdagi to‘ldiruvchilar hokim bo‘­lakka nimalar yordamida bog‘langan?

#5. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga. Ushbu gap qaysi bo‘laklardan tashkil topgan?

#6. Ular yong‘oq tagidan ketishi bilan ayiqchalar daraxtga tirmashib chiqib birpasda mehmonning oldiga yong‘oq uzib qo‘yishibdi. Ushbu gapda nechta hol mavjud?

#7. Qanday gaplar yig‘iq gaplar sanaladi?

#8. Ayiqpolvonnikiga Arslon mehmon bo‘lib kelibdi. Ushbu gapdagi holni toping.

#9. Aniqlovchi qaysi xususiyatiga ko‘ra 2 turga bo‘linadi?

#10. Hol nimaga bog‘lanadi?

#11. Fe’ldan anglashilgan harakat-holatning bajarilish yoki bajarilmaslik paytini, o‘rnini, sababini, maqsadini bildiradigan bo‘lak qaysi?

#12. Qishda yangi yilni kutamiz. Ushbu gapdagi holni toping.

#13. To‘ldiruvchining tagiga qanday belgi chiziladi?

#14. Qanday gaplar sodda yoyiq gaplar sanaladi?

#15. To‘ldiruvchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#16. To‘ldiruvchi hokim bo‘lakka nimalar yordamida bog‘lanadi?

#17. Aniqlovchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#18. Hol qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#19. Holning tagiga yozuvda qanday belgi chiziladi?

#20. Hokim bo‘lakdan ang­lashilgan narsaning qandayligini, kimga yoki nimaga tegishli ekanligini bildiruvchi bo‘lak qaysi?

Testni tugatish