Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 9

Ona tili fanidan mukammal testlar 9

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Holning tagiga yozuvda qanday belgi chiziladi?

#2. Hol nimaga bog‘lanadi?

#3. Yaxshi odam bilan do‘st tutinish lozim. Ushbu gapdagi to‘ldiruvchi hokim bo‘lakka ni­ma yordamida bog‘langan?

#4. Qishda yangi yilni kutamiz. Ushbu gapdagi holni toping.

#5. Ular yong‘oq tagidan ketishi bilan ayiqchalar daraxtga tirmashib chiqib birpasda mehmonning oldiga yong‘oq uzib qo‘yishibdi. Ushbu gapda nechta hol mavjud?

#6. Aniqlovchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#7. Ayiqpolvonnikiga Arslon mehmon bo‘lib kelibdi. Ushbu gapdagi holni toping.

#8. Qanday gaplar sodda yoyiq gaplar sanaladi?

#9. Fe’ldan anglashilgan harakat-holatning bajarilish yoki bajarilmaslik paytini, o‘rnini, sababini, maqsadini bildiradigan bo‘lak qaysi?

#10. To‘ldiruvchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#11. Aniqlovchi qaysi xususiyatiga ko‘ra 2 turga bo‘linadi?

#12. To‘ldiruvchining tagiga qanday belgi chiziladi?

#13. To‘ldiruvchi nimaga bog‘lanadi?

#14. To‘ldiruvchi hokim bo‘lakka nimalar yordamida bog‘lanadi?

#15. Hol qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#16. Qanday gaplar yig‘iq gaplar sanaladi?

#17. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga. Ushbu gap qaysi bo‘laklardan tashkil topgan?

#18. Uni ko‘rdim. Ushbu gap ikkinchi darajali bo‘laklarning ishtirok etish-etmasligiga ko‘ra gapning qaysi turiga kiradi?

#19. Hokim bo‘lakdan ang­lashilgan narsaning qandayligini, kimga yoki nimaga tegishli ekanligini bildiruvchi bo‘lak qaysi?

#20. Saqlay desang o‘zingni yomondan yum ko‘zingni. Ush­bu gapdagi to‘ldiruvchilar hokim bo‘­lakka nimalar yordamida bog‘langan?

Testni tugatish