Ona tili fanidan mukammal testlar 9

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. To‘ldiruvchining tagiga qanday belgi chiziladi?

#2. Fe’ldan anglashilgan harakat-holatning bajarilish yoki bajarilmaslik paytini, o‘rnini, sababini, maqsadini bildiradigan bo‘lak qaysi?

#3. Qishda yangi yilni kutamiz. Ushbu gapdagi holni toping.

#4. Qanday gaplar yig‘iq gaplar sanaladi?

#5. To‘ldiruvchi hokim bo‘lakka nimalar yordamida bog‘lanadi?

#6. Ayiqpolvonnikiga Arslon mehmon bo‘lib kelibdi. Ushbu gapdagi holni toping.

#7. Uni ko‘rdim. Ushbu gap ikkinchi darajali bo‘laklarning ishtirok etish-etmasligiga ko‘ra gapning qaysi turiga kiradi?

#8. Ular yong‘oq tagidan ketishi bilan ayiqchalar daraxtga tirmashib chiqib birpasda mehmonning oldiga yong‘oq uzib qo‘yishibdi. Ushbu gapda nechta hol mavjud?

#9. Hol nimaga bog‘lanadi?

#10. Aniqlovchi qaysi xususiyatiga ko‘ra 2 turga bo‘linadi?

#11. Hokim bo‘lakdan ang­lashilgan narsaning qandayligini, kimga yoki nimaga tegishli ekanligini bildiruvchi bo‘lak qaysi?

#12. Aniqlovchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#13. Saqlay desang o‘zingni yomondan yum ko‘zingni. Ush­bu gapdagi to‘ldiruvchilar hokim bo‘­lakka nimalar yordamida bog‘langan?

#14. To‘ldiruvchi qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#15. Yaxshi odam bilan do‘st tutinish lozim. Ushbu gapdagi to‘ldiruvchi hokim bo‘lakka ni­ma yordamida bog‘langan?

#16. Hol qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#17. Qanday gaplar sodda yoyiq gaplar sanaladi?

#18. To‘ldiruvchi nimaga bog‘lanadi?

#19. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga. Ushbu gap qaysi bo‘laklardan tashkil topgan?

#20. Holning tagiga yozuvda qanday belgi chiziladi?

Testni tugatish