Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 15

Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 15

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida tovush tushishi sodir bo‘ladigan so‘zlarga misol keltiring.

#2. Narsa-buyumlar orasidagi belgi o‘zaro taqqoslanmasa, qanday daraja hosil bo‘ladi?

#3. Egalik qo‘shimchasi qanday so‘zlarga qo‘shilsa, tovush almashinishi sodir bo‘ladi?

#4. Qaysi daraja daraja ko‘rsatish imkoniyatiga ega emas?

#5. Qaysi daraja boshqa darajalar uchun asos vazifasini bajaradi?

#6. Sifat qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#7. Bir belgining narsa buyumlar orasida ortiq-kamligi jihatidan farqlanishi nima deyiladi?

#8. Go‘zal bir yigit eshikni ochdi. Ushbu gapda sifatning qaysi darajasi qo‘llangan?

#9. Sifat gapda kesim vazifasida kelgan gapga misol kelti­ring.

#10. Belgini bildiruvchi so‘z tur­kumlari …

#11. Belgi deganda qanday ma’nolar tushuniladi?

#12. k va q undoshi bilan tugagan so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida tovush almashinishi sodir bo‘lmaydigan so‘zlarga misol keltiring.

#13. Sifat qanday holatda aniqlovchi vazifasini bajarishi mumkin?

#14. Sifat gapda aniqlovchi vazifasida kelgan gapga misol keltiring.

#15. Sifat gapda qanday hollarda kesim vazifasini bajarishi mumkin?

#16. Egalik qo‘shimchasi so‘zga qo‘shilganida qanday fonetik o‘zgarishlar kuzatiladi?

#17. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganida qanday tovushlar tushib qoladi?

#18. Egalik qo‘shimchasi so‘zga qo‘shilganida tovush almashinishi ro‘y beradigan so‘zlarga misol keltiring.

#19. Sifat gapda qanday gap bo‘lagi vazifasida kelishi mumkin?

#20. Nechta sifat darajasi mavjud?

Testni tugatish